English | دری

مقدار 3200 کیلوگرام پیاز زعفران در ولایت دایکندی توزیع شد

مقدار 3200 کیلوگرام پیاز زعفران در ولایت دایکندی توزیع شد

Saffron-cultivation-2

وزارت زراعت در نظر دارد تا کشت زعفران در کشور معمول و عمومی گردد بخاطر ترویج این گیاه با ارزش مقدار 3200 کیلوگرام پیاز زعفران را به زارعین ولسوالی نیلی ولایت دایکندی توزیع نمود.

بربنیاد گزارش ریاست نشرات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری کشور به رسانه ها، پیاز توزیع شده جهت ایجاد 4 قطعه نمایشی زعفران که هر قطعه به مساحت نیم جریب زمین میباشد از سوی دهقانان این ولایت ساخته شده است در آن جا کشت میشود.

وزارت زراعت به منظور رشد کشت گیاه زعفران در این ولایت در سال 1390 هشت قطعه نمایش را ایجاد نمود که هدف آن نتیجه گیری کشت زعفران در این ولایت بود بنا بر مناسب بودن وضعیت اقلیمی این ولایت جهت کشت زعفران امسال نیز 4 قطعه نمایش را راه اندازی نموده است و این ولایت بخاطر حاصل خیزی زعفران اقلیم مناسب دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*