English | دری

Breaking News

معرفی گونه‌های زودرس انگور و سیب در شمال کشور

معرفی گونه‌های زودرس انگور و سیب در شمال کشور

وزارت زراعت در چارچوب برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری «NHLP» گونه‌های زودرس انگور و سیب را معرفی می‌کند، تا باغداران بتوانند پیش از موعد، میوه‌های‌شان را به بازار عرضه و درآمد بیش‌تر کسب کنند.

بخش تنظیم امور باغداری برنامه‌ی ملی باغداری و مالداریِ وزارت زراعت، که همواره گونه‌های نو و تصدیق شده‌ی میوه‌ها را در ولایت‌های مختلف پیشنهاد می‌کند. این گونه‌های زودرس، به خصوص در شمال کشور نتیجه‌ی قابل قبول و قناعت‌بخش داشته است. این گونه‌های زودرس میوه را وزارت زراعت ترویج کرده است تا باغداران تحت پوشش برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری درآمد خوبی را از باغ‌های‌شان به دست بیاورند.

کارمندان ترویج باغداری ولایت‌های بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل، از فارم تحقیقاتی ریاست زراعت از بخش‌های کلکسیون سیب و انگور به خصوص از گونه‌های زودس این میوه‌ها بازدید کردند.، تا اگر کدام گونه‌ی جدید سیب و انگور در این فارم وجود داشته باشد و از سوی پروژه در سال‌های گذشته تطبیق نشده باشد، در سال‌های آینده این گونه‌ها نیز در شمال کشور ترویج شود.
در این فارم تحقیقاتی انواع گونه‌های زودرس سیب و انگور وجود دارد که از سوی غلام‌فاروق حیدری یکی از مسوولان این فارم برای کارمندان ترویج باغداری برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به معرفی گرفته شد.
کارمندان ترویج باغداری برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور نیز ضمن بازدید از کلکسیون سیب و انگور این فارم، تأکید می‌ورزند که راه‌اندازی این نوع برنامه‌ها در بهبود کار آن‌ها اثرگذار بوده و از طریق آنان می‌توانند با آشنایی با گونه‌های جدید و زودرس انگور و سیب که در شمال کشور نتیجه‌ی قناعت‌بخش می‌دهد، این نوع میوه‌ها را نیز در سال‌های آینده در ساحات تحت مسوولیت‌شان ترویج کنند.

رویل گلا، گلا، ریجیف، نازک بدن، سیب زرد ترکی، سیب جیراسمیت نوعیت‌های زودرس سیب در شمال اند. فلم سید لیس، بلک امیرلد، روبی، رید کلوپ، کاردنال، ایزوتیک سیت لیس و شماری دیگر، از نوعیت‌های زودرس انگور در شمال کشور خواهد بود.

گر چی برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور، همه‌ساله هزاران جریب باغ میوه‌های مختلف را در ولایت‌های تحت پوشش‌اش ایجاد می‌کند. دهقانان نیز حاصلات فراوانی را از این باغ‌ها به دست آورده‌اند، اما با آن هم مسوولان برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به شدت در تلاش اند تا گونه‌های جدید میوه‌ها را که در افغانستان نتیجه مطلوب می‌دهد، ترویج کنند، تا باشد که از یک‌سو سطح تولیدات داخلی بلند برود و از سوی دیگر درآمد اقتصادی باغداران کشور نیز بهبود یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*