English | دری

Breaking News

معرفی واکسین روتا برای نخستین بار در کشور

معرفی واکسین روتا برای نخستین بار در کشور

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان واکسین روتا را برای نخستین بار در کشور به منظور کاهش اسهالات در نزد اطفال زیر سن یک سال امروز طی مراسمی معرفی نمود.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت:” واکسین روتا بحیث سیزدهمین واکسین علیه اسهالاتیکه عامل آن ویروس روتا میباشد، سر امروز شامل برنامه ملی واکسیناسیون میگردد. این واکسین که در تمام مراکز صحی 34 ولایت توزیع شده است بعد از این مانند سایر واکسینهای شامل در جدول تطبیق واکسین برای اطفال زیر یکسال در سراسر کشور قابل دریافت میباشد. واکسین روتا به‌شکل خوراکی بوده برای و هر طفل دو دوز از طریق دهن در سنین  شش هفتگی و ده هفتگی بطور رایگان تطبیق میشود.”

وی افزود که در کنار واکسین روتا، تا کنون در چوکات پروگرام ملی معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، 12 نوع واکسین در مقابل 9 مرض کشندۀ دوران طفولیت (توبرکلوز، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، تیتانوس نوزادان ،زردی سیاه، انفلوانزای نوع ب، سینه بغل و سرخکان) شامل جدول روزمره تطبیق واکسین برای اطفال میباشد، علاوتآ واکسین تیتانوس برای خانمها نیز  شامل برنامه روزمره واکسیناسیون گردیده است.

وزارت صحت عامه از تمام مادران تقاضاء‌ می‌نماید که جهت وقایه اطفال شان در برابر امراض خطرناک و کشنده  دوره طفولیت ،‌تمام واکسین های آنها را به وقت و زمان معین آن تطبیق نمایند تا باشد که اطفال شان  از صحت و زندگی با سعادت مستفید گردند.

ویروس روتا شدیدآ ساری است و توسط مواد غایطۀ شخص مصاب به محیط پراگنده میشود که بعدآ توسط مواد غذایی و آشامیدنی و تماس دستها ویا وسایل آلوده به دهن، داخل عضویت شده در داخل امعا(روده ها) تکثر کرده و پروسۀ جذب را در روده ها اخلال کرده و در نتیجه سبب اسهال میگردد.

سروی ها نشان داده است که حدود 55 درصد اسهالات و 36 درصد مرگ و میر اطفال پایینتر از یک سال ناشی از ویروس روتا می باشد.

گفتنی است که ویروس روتا سالانه سبب مرگ حدود 450000 الی 500000 طفل در جهان می شود که بعد از معرفی واکسین روتا این رقم کاهش یافته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*