English | دری

معارف افغانستان در سطح جهان پیشرفت نمونوی داشته است

معارف افغانستان در سطح جهان پیشرفت نمونوی داشته است

فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان با افتخار در جلاس وزرای معارف کشورهای شرق و جنوب آسیا منعقده کشور تایلند از دستاوردها و پیشرفت های معارف کشور یادکرده و تجارب وزارت معارف را با سایر کشورها شریک نمودند.Ministry of Education

با توجه به شرایط نا امنی در افغانستان، توانسته ایم که برای یازده و نیم میلیون اطفال و جوانان تسهیلات آموزشی در مکاتب را فراهم نمائیم.

در کنفرانس حاضر که به منظور تعلیم و تربیه اطفال و جوانان بعد از سال 2015 روی بحث می شد خاصتاً آنعده اطفال مورد توجه قرار گرفتند که از سهولت های آموزشی و مکتب دور مانده اند.

وزیر معارف افغانستان پیشرفت های دوازده سال گذشته معارف را در سطح دنیا نمونه وبی پشینه خوانده و اضافه نمودند که: «قبل از سال 2001 در افغانستان حدود یک میلیون شاگرد در مکاتب مخروبه از سوی معلمان غیر مسلکی با چندین نصاب وکتب درسی تدریس می شدند که موجودیت دختران صفر بود و اما امروز یازده ونیم میلیون شاگرد که 42 در صد آنها را دختران احتواء می کند شامل نظام آموزشی مامی باشد که به کیفیت خوب تحت تدریس قرار دارند..»

وزیر معارف افزودند: «کار انکشاف معارف از بازسازی سیستم خدماتی آغاز شد، اساس پروگرام کاری تهیه شده و هزارها مکتب جدید ایجاد گردید و هزارها تعمیر مکاتب اعمار و ده ها هزار معلمان جدید به کارگماشته شدند و برای معلمان مذکور بصورت دوامدار آموزش های مسلکی داده می شود.

کتب درسی پیشرفته و علمی و رهنمای معلم تالیف و به دسترس شاگردان و معلمین قرار داده شد سیستم تعلیمی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و در بخش سواد آموزی از تجارب کشورهای نظیر افغانستان، استفاده اعظمی صورت گرفته. هم چنان برای جوانان سهولت های یادگیری تعلیمات تخنیکی و مسلکی فراهم گردید»
فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان برای شرکت کننده گان کنفرانس وزرای معارف یاد آور شدند که کارهای یاد شده به کمک و همکاری مشترک مردمان محل، جامع بین المللی و ادارات جهانی انجام شده است و علاوه از آن همزمان با عرضه خدمات، براساس اهداف ملی، امور ظرفیت سازی نیز موفقانه پیشبرده شده است. و همکاری مشترک مردمان محل را در راستای موفقیت های یاد شده معارف مهم است.

همکاری همه جانبه جامعه جهانی و سازمان های تمویل کننده به هدف دسترسی به استراتیژی عرضه خدمات و اعمار مراکز تعلیمی بسیار مهم بوده پشتیبانی مردم، اعزام اطفال به مکتب حمایت و حفاظت از مکاتب و فعال نگهداشتن مراکز تعلیمی و تربیوی از سوی اهالی نقش عمده در پیشرفت های معارف داشته است و ما توانسیتم به کمک مردم مکاتب بسته را دوباره بازگشایی نموده آموزش سریع از طریق مساجد را انکشاف بدهیم »
وزیر معارف برای اشتراک کنندگان اجلاس گفتند: «وزارت معارف توانسته است با عضویت درسازمان های بین المللی امکانات زیاد را بدست آورد و با تعهدات متقابل سطح آموختن سواد افزایش یافته است»
هم چنان افزودند: « که طی 12 سال گذشته به خاطر خدمات و انکشاف سیستم تعلیمی درافغانستان توجه جدی شده است.

کمبود معلمان اناثیه، و چالش نا امنی در شماری از مناطق هنوز هم محسوس است اما به کمک وطرح برنامه های جامع به منظور رفتن دخترآن به مکتب سهولت ها را توسعه داده ایم.

وزارت معارف می کوشد تا از طریق پروگرامهای مسلکی و تربیوی سطح سواد را در مناطق دور دست نیز توسعه بخشیده و سهولت های لازم آموزشی را از دوران کودکی آغاز نماید.

وزیر معارف کشور در کنفرانس وزرای معارف شرق وجنوب آسیا در پیوند به انکشاف نظام معارف گفتند: « برای 15 سال آینده به تعهدات جدی مالی جهانی و همکاری های مشترک سازمانهای بین المللی ضرورت محسوس بوده و تعلیم را برای اطفال حتمی می داند که در این را ستا و عده کمک داده شد. برای پیشرفت آن نظارت از یک پروگرام محلی مشترک به خاطر تشریک تجارب موجود نیاز است.»
وزیر معارف در این کنفرانس یکبار دیگر با کشورهای منطقه و جامعه جهانی تعهد سپردند که سعی می نماید تا برای تمام اطفال افغانستان سهولت های تعلیمی متوازن را فراهم نموده و خویش را به اهداف قبل تعیین شده در این راستا برساند

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

تهداب گذاری دو باب مکتب در ولایت قندهار

سنگ تهداب دو باب مکتب به ازرش 16 میلیون افغانی در ناحیه سوم شهر قندهار با حضور والی قندهار، رؤسای

حمایت آلمان از اصلاحات اداری و آموزش در ولایت کندز

دو پروژۀ جدید به منظور بهبودبخشیدن ادارۀ عامه در در ولایت کندز براه افتاده است که بر مبنای این پروژه

منظوری ٢٥٩ پروژه به ارزش ٣،٥ بيليون افغانى براى ننگرهار در سال 1397

كميسيون تداركات ملى ٢٥٩ پروژه به ارزش ٣،٥ بيليون افغانى را براى ننگرهار در  سال ١٣٩٧ خورشيدى منظور نمود بود،كه

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*