English | دری

مضمون درسی «صلح» برای مراکز تربیه معلم در شمال افغانستان تهیه و نشر شد

مضمون درسی «صلح» برای مراکز تربیه معلم در شمال افغانستان تهیه و نشر شد

معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان، یک مضمون درسی جدید با موضوع صلح را که به کمک کشورهای آلمان و سویس تهیه گردیده، برای شرکت کنندگان صنف های تربیه معلم به روز چهار شنبه معرفی کرد.20140929_PR_BEPA_Peace Education Book Handover

این مضمون درسی تازه، به معلمان آینده، مهارت ها و آگاهی های لازم در مورد صلح را فراهم می کند و به آنها چگونگی ظاهر شدن در نقش حامیان صلح در مکاتب و جوامع شان را می آموزد. اداره «همکاری افغان – آلمان» به همراه یونسکو (UNESCO) حمایت های مالی و فنی ضروری را برای مضمون صلح فراهم کردند. همچنین در کنار معرفی این عنوان درسی جدید، 1750 نسخه از آن چاپ و در پنج ولایت شمالی بلخ، تخار، بدخشان، کندز و سرپل توزیع شد. پس از اجرای موفقانه این طرح در ولایت های ذکرشده، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف در گام بعدی، با کمک «برنامه آموزش ابتدایی آلمان برای افغانستان» (BEPA) مضمون صلح را در سراسر افغانستان نشر خواهد کرد.

در محفل رونمایی از مضمون درسی صلح در ولایت بدخشان، آقای فضل هادی رییس تربیه معلم این ولایت بر اهمیت آموزش مهارت های مرتبط با صلح، تاکید کرد. وی گفت: “تعلیمات صلح نقش اساسی را در انکشاف تعلیم و تربیه و بهبود صلح در کشور دارد. من از فعالیت های آلمان در ولایت بدخشان اظهار امطینان نموده و امیدوار هستم که چنین کمکها در آینده برای انکشاف تعلیم و تربیه ادامه یابد.” کتاب جدید، با درنظرداشت روش های مدرن یادگیری و آموزش تهیه شده است تا به معلمان آینده، انگیزه نقش آفرینی برای حفظ صلح در کشور را بدهد. ایشان با مطالعه مضمون صلح، صلح و منازعه، اصول حقوق بشر، مهارت های برقراری صلح و شکیبایی را فرا می گیرند. در مجموع این آگاهی ها، به آنها در گسترش فرهنگ صلح و دوری از خشونت در میان خانواده ها و جوامع شان کمک شایانی خواهد نمود.

به منظور معرفی این مضمون درسی جدید، استادان مراکز تربیه معلم توسط مربیان معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، با حمایت «برنامه آموزش ابتدایی آلمان برای افغانستان» (BEPA) یک دوره آموزشی را در ماه جون 2014 سپری کرده بودند. این استادان، دانش و مهارت مورد نیاز برای تدریس «مضمون صلح» را آموختند. در محفل اختتامیه این دوره در ماه جون، آقای عبدالحق رحمتی، رئیس امور آکادمیک معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی از همکاری های کشور آلمان تشکر کرد و افزود: «به نمایندگی از استادان مان، می خواهم تا از اداره همکاری آلمان به خاطر تلاش های صادقانه شان در شرایط دشوار افغانستان تشکر نمایم. برنامه آموزش استادان مراکز تربیه معلم ما، برای آینده کشور نقش حیاتی دارد. مضمون صلح که اکنون در دسترس ما است، در گام نخست در 5 ولایت مورد استفاده قرار می گیرد و سپس در سراسر افغانستان نشر و تدریس خواهد گردید.»

«برنامه آموزش ابتدایی آلمان برای افغانستان» (BEPA) از سال 2005 تا کنون، در قالب یک طرح مشترک، توسط دولت های آلمان و سویس ادامه داشته است. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH از طریق اداره همکاری افغان – آلمان، نقش نمایندگی از وزارت همکاری و توسعه اقتصادی دولت فدرال آلمان (BMZ) و نیز نهاد همکاری های توسعه ای سویس (DEZA) را به عهده داشته است. «برنامه آموزش ابتدایی آلمان برای افغانستان» (BEPA) با همکاری وزارت معارف در کابل و ریاست های آن در ولایات مختلف افغانستان، در نظر دارد تا یک اساس مناسب را برای آموزش معلمان در افغانستان، بنا نهد.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*