English | دری

Breaking News

مشکلات کمبود سردخانه در کشور

مشکلات کمبود سردخانه در کشور

کمبود مکان مناسب برای نگهداری سبزی و میوه در افغانستان سبب شده است تا این محصولات در یک فصل و آن هم با بهای اندک به فروش برسند.

شماری از فروشندگان از بی توجهی دولت و کمبود سرد خانه ها شکایت دارند و می گویند، به علت کمبود سرد خانه ها میوه ها و سبزی جات شان گندیده می شود.

یکتن از فروشندگان میوه می گوید، “دولت به حساب ما بی غوری میکند، هیچ سرد خانه ای نداریم و مال ما را یخ میزند و یا هم گندیده میشود، ما مجبور هستیم قیمت بخریم و قیمت بفروشیم.”

بر اساس گزراش از آریانا، در این زمینه باغداران بیشترین صدمه را دیده و در زمان فصل میوه، حاصلات شان را در پاکت های پلاستیکی به بهای کم به فروش می رسانند.

یکتن تن دیگر از دکان داران می گوید: “دهاقین به منظور نبود سرد خانه ها، میوه های خود را به قیمت اندک به پاکستان و ایران می فروشند و بعد از سه چهار ماه دوباره به نرخ بالا به خود ما میفروشند که این ضربۀ اقتصادی به افغانستان است.”

در همین حال باز محمد افسر زی، معاون صنعتی اتاق تجارت و صنایع می گوید، “اتاق های تجارت و صنایع کم ظرفیت بودن دولت را در این جا مقصر میدانند و میگویند که در جهان ۹ ماه سبزی جات و میوه ها را در سرد خانه ها نگاه میکند و از آن استفاده میکنند اما در افغانستان چنین سرد خانه نیست.”

رشد زراعت و باغداری از شعار های دایم حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته بوده است، اما باغدارن و کشاورزان می گویند که حکومت در بخش حمایت از آنها ناکام است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*