English | دری

مسوول ممانعت بازسازی بند های آبی افغانستان برخی از کشور های همسایه گفته شده است

مسوول ممانعت بازسازی بند های آبی افغانستان برخی از کشور های همسایه گفته شده است

در این اواخر وزارت انرژی و آب افغانستان از برخی موانع در برابر بازسازی بند های برق کمال خان در ولایت نمیروز و بند کجکی در هلمند پرده برداشته اند.

سلطان محمود محمودی، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان روز یک شبنه که ازسوی مشرانوجرگه کشور به مجلس عمومی فرا خوانده شده بود تاکید کرد که افغانستان در ساخت بند های آبی از طرف شماری از کشور های همسایه بویژه ایران با مشکلات فراوان مواجه است.

آقای محمودی افزود، که هر چند آنان بار ها در این مورد با کشور همسایه (ایران) گفتگو نموده است اما تا اکنون مداخله ایران در این بخش ها مشاهده شده است.

این این فراخوانی وی وعده سپرد که آنان مسوولیت میگیرد تا در زمانه تعین شده بند کمال خان، کجکی و سایر بند ها را بسازند،

وی گفت، بخاطر بهتربه پیش رفتن کار این بند ها باید دو کمیسار وارد کار شود که یکی از جانب افغانستان دیگری از طرف کشور ایران تعین گردد تا کار ساخت بند کمال تکمیل شود.

بعد از توافق افغانستان با کشور تا جیکستان بخاطر ساخت بند کمال خان نگرانی ها جهت ایجاد موانع بخاطر ساخت این بند از سوی کشور های همسایه بویژه ایران مطرح میشود.

طبق توافق نامه کار ساخت بند کمال خان تا پایان سال هجری باید تکمیل شود.

کشورایران قبل از این استفاده از آب های بند کمال خان را حق قانونی خویش دانسته است اما دولت افغانستان این کار ایران را در مخالفت با توافق نامه آبی 27 سال پیش این دو کشور میداند.

عبدالله قرقل معاون دوم مشرانو جرگه به رسانه های گفت: در این مورد ما با رییس جمهوری کشور گفتگو خواهیم کرد و بخاطر رفع مسوولیت خویش در برابر مردم افغانستان از یک قطر آب خود دفاع می کنیم.

وزارت انرژی و آب مسوول این همه نا بسامانی ها چندین ده جنگ را در این کشور میداند که دولت افغانستان نتوانسته تا از منابع آبی اش به خوبی مدیریت نماید.

گفتنی است که سالانه حدود 50 میلیارد مکعب آب این کشور به کشور های همسایه ( پاکستان و ایران) میریزد که حدود 50 میلیارد دالر ارزش دارد.

در این حال کارشناسان امور تاکید دارند تا از ضایع شدن آب های کشور پیش گیری در زمینه اقدامات جدی صورت بگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*