English | دری

Breaking News

مساعدت خانواده های بیجاشده در ولایت غور

مساعدت خانواده های بیجاشده در ولایت غور

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفته است که در دو روز گذشته برای 22 خانواده بیجاشده در بخش های حرفوی کمک صورت گرفته است.

 در دو روز یکشنبه و دوشنبه 13 جدی برای 22 فامیل بیجاشده که شامل برنامه نهایت آسیب پذیری(PSN )  بودند، دربخش های خیاطی، خامک دوزی، دوکانداری، دست بافی و کارت فروشی مواد مورد ضرورت شان توزیع گردید.

گفتنی است، این اداره با همکاری موسسات بین المللی عرایض 15 فامیل بیجاشده دیگر مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه 5 خانواده را برای مساعدت مورد تایید قرار داده است

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*