English | دری

مرکز آموزشی شرکت های جدید تکنالوجی معلوماتی افتتاح گردید

مرکز آموزشی شرکت های جدید تکنالوجی معلوماتی افتتاح گردید

مرکز آموزشی شرکت های جدید تکنالوجی معلوماتی که تحت نام ابتکار از طرف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی کشور ایجاد گردیده، افتتاح شد.

 امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی که در این کنفرانس صحبت می نمود؛ گفت: « ما بسیار  خوشحال هستیم که  به دوام پیشرفت ها و دست آودرد های گذشته یک گام دیگر در عرصه رشد و ترقی کشور از جانب وزارت مخابرات برداشته می شود.» وی افزود که به همین منظور ما امروز گرد هم آمدیم و می خواهیم تا یک مرکزی را به نام ابتکار افتتاح نماییم و هدف پروژه ابتکار این است که هرکس نظریات ابتکاری را در عرصه ایجاد شغل و کار جدید در بخش های تکنالوجی معلوماتی دارند، زمینه برایشان مساعد و امکانات برای شان فراهم شود تا آنها بتوانند در زمینه تکنالوجی معلوماتی یک چیزی جدید ابتکار و ایجاد نمایند.

سرپرست وزارت مخابرات اضافه نمود: باوصف اینکه در طی یک دهه گذشته تکنالوجی معلوماتی در کشور ما پیشرفت چشمگیر داشته ولی این پیشرفت ها مصرفی بوده و حالت خدماتی را داشته است. وی گفت که ما می خواهیم تکنالوجی معلوماتی در کشور ما تبدیل به صنعت شود تا هم عایدات و هم زمینه کار بیشتری برای کشور و هموطنان ما ایجاد گردد.

آقای سنگین در ادامه گفت: وزارت مخابرات در یک دهه گذشت در قسمت زیر بناهای مخابراتی وتکنالوجی معلوماتی در کشور کار های مثمر و موثری را انجام داده که تا امروز پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.  وی اضافه نمود که در دهه آینده کارهایی که در عرصه مخابرات و تکنالوجی معلوماتی باید انجام گیرید؛ استفاده از زیربناهای ایجاد شده دهه گذشته می باشد. به گفته وی از این زیر بناها در تمام عرصه ها مانند: صحت، معارف، تحصیلات عالی، امنیت، حکومت داری، ایجاد زمینه شغل و کار وغیره موارد می شود استفاده موثر صورت گیرد.

قابل یاد آوریست که در این مرکز 12 شرکت همزمان می تواند ایجادشده و به کار آغاز نماید و بودجه این مرکز مبلغ یک و نیم (1.5) میلیون دالر امریکایی بوده که از طرف بانک جهانی تمویل می گردد و قرار داد فعلی این مرکز به مدت دو سال می باشد. وزارت مخابرات میخواهد تا دو سال آینده این مرکز رشد نموده و همچنان بعد از  آن نیز فعال بوده وگسترش یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*