English | دری

محمد اشرف غنی احمدزی جهت بهبود و ارتقای سطح دانش معلمان کشور سعی و تلاش خواهد کرد

محمد اشرف غنی احمدزی جهت بهبود و ارتقای سطح دانش معلمان کشور سعی و تلاش خواهد کرد

محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم برزگداشت روز جهانی معلم که در لیسه امانی تدویر گردیده بود اشتراک نموده، ضمن مبارکی روز معلم به آنان تعهد نمودند که جهت بهبود و ارتقای سطح دانش معلمان کشور سعی و تلاش خواهد کرد.ashraf ghani
محترم محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور فرمود که توجه به زندگی معیشتی و بلند بردن سطح آموزشی معلمین در الویت های کاری مان قرار داشته و درین راه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهیم کرد.
محترم رئیس جمهور افزود که در شش ماه آینده برای تمام معلمین کشور در ولایت شان یک یک نمره زمین توزیع میگردد و قرار معلوم تا الحال برای ۸۰۰۰۰ معلم در سراسر کشور یک یک نمره زمین جهت اعمار سر پناه توزیع گردیده است که این پروسه جریان دارد.
محترم رئیس جمهور با معلمین تعهد سپرد که وعده ها خود را عملی مینماید و جهت بهبود زندگی معلمین و عملی نمودن موارد فوق کمیسیون مشخص درین رابطه ایجاد گردیده که در هر ۱۵ روز برای شخص خودم از پیشرفت موضوع گزارش میدهد. به شورا امنیت وظیفه سپرده میشود که در مدت چهار ماه تمام جایداد های وزارت معارف را از غاصبین زمین برگرداند.
محترم رئیس جمهور در ارتباط بلند بردن معاشات با معلمین تعهد دو جانبه سپرد که به اندازه سعی و تلاش معلمین در راه از بین بردن فساد اداری در کشور در معاشات شان افزوده خواهد گردید «به هر اندازه که با فساد مبارزه نمودید و عواید دولت ازین مدرک زیادگردید به همان اندازه در معاشات تان افزودی بعمل خواهد آمد».
محترم رئیس جمهور کشور اشرف غنی جهت بهبود وضع معیشتی معلمین کشور به کمیسیون منتخب که در رابطه ایجاد گردیده وظیفه سپرد تا بخاطر رفع دوگانگی در امتیازات معلمین و مامورین دولت کار نموده و قانون که سد راه امتیازات مادی معلمین میگردد تعدیل نمایند.
جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان از کار و فعالیت خسته گی ناپذیر رهبری وزارت معارف که در راه انکشاف و توسعه معارف در کشور انجام داده ابراز سپاس نمود و تعهد سپرد که ممبعد برای این عرصه توجه بیشتری مبذول خواهد نمود.
«بخاطر بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیه بالای معلمین سرمایه گذاری زیاد مینمایم تا فارغان صنف ششم، نهم و دوازدهم ما صاحب کار آبرومندانه گردیده و با عزت زندگی نمایند، تفاوت آموزش بین شهر و ده را از بین میبریم. ۲۰ مکتب در کابل و یک یک مکتب در هر ولایت مکتب نمونه از جانب وزارت معارف خواهد بود، این مکاتب لیلیه نیز خواهد داشت و برای شاگردان دهات و قریه جات زمینه تعلیمات با کیفیت مساعد میگردد که به این ترتیب برای شاگردان مناطق دور دست کشور شانس آموزش در مکاتب عالی میسر میشود».
فعلاً در مرکز کابل و چند شهر بزرگ افغانستان همچو مکاتب نمونه وجود دارد که در مقایسه با مکاتب دیگر از کیفیت و معیارهای بلندی آموزشی برخوردار است ولی پلان اینست که در سایر ولایت نیز باید همچو مکاتب ایجاد گردد.
محترم رئیس جمهور طبق معلومات وزیر معارف از پذیرفتن پروگرام ازدیاد سرمایه گذاری در مکاتب دهات و قریه جات به حاضرین مژده داد گفتند: که بخاطر بهبود معارف منطقوی ۸۰۰ میلیون افغانی مصارف پلان شده را دریافت می نمایند که جهت بهبود کیفیت معارف و امتیازات منطقوی معلمین به مصرف خواهد رسید.
جلالتمآب رئیس جمهور گفت که فاصله مدرسه و مکتب را از بین خواهد برد و به تعلیمات دینی توجه بیشتر مبذول خواهد گردید.
محترم فاروق وردگ وزیر معارف ضمن تبریکی روز معلم به معلمان کشور از رئیس جمهور کشور خواست تا برای ۲۰۰ تن معلمان ممتاز کشور مدالها را منظور فرمایند. محترم رئیس جمهور وعده سپرد که مدالها منظور است و تا سرحد امکان این مدالها را بدست خود به آنان تفویض خواهم کرد. در مراسم برگزار شده روز معلم به نمایندگی تمام معلمان کشور به هشت تن معلمان ممتاز از جانب رئیس جمهور به همکاری وزیر معارف کشور تحسین نامه توزیع گردید. در نظر است برای نزدیک به ۳۰۰۰ معلمان ممتاز معارف به پاس خدمات شایسته شان مدالهای و تحسین نامه ها توزیع گردد.
محترم فاروق وردگ وزیر معارف در مراسم تجلیل روز معلم گفت که در ۱۲ سال گذشته برای بهبود وضع زندگی معلمین گامهای مثمر برداشته شده است «۱۲ سال قبل یک میلیون شاگردان از جانب ۲۰ هزار معلم تدریس میگردید که سهم خانمها در آن صفر بود که امروز این تعداد به ۲۱۷ هزار معلم رسیده است که ۳۱ فیصد آن اناث میباشد».
محترم وزیر معارف گفت که فعلاً ۶۰ فیصد معلمان وزارت معارف کشور مسلکی گردیده و تعداد مراکز تربیه معلم از ۴ باب به ۲۹۷ باب رسیده است که همین اکنون ۸۰ هزار محصل در آن مصروف فراگیری آموزش میباشد. «بخاطر بهبود بهتر امور تعلیمی و تربیتی معلمین نصاب تعلیمی برای دارالمعلمین ها تهیه و ترتیب گردیده که درین رابطه ۴۲۴ عنوان کتاب تألیف و چاپ گردیده است. بخاطر بلند بردن سطح تعلیم و تربیه در نظام معارف برای معلمین پروگرامهای کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد گردیده که بر بنیاد آن تا الحال ۱۶۰ هزار معلم از آموزش های میتودیکی و پیداگوژیکی برخوردار گردیده اند».
محترم وزیر معارف گفت که در شش سال گذشته به ۸۰ هزار معلم در سراسر کشور یک یک نمره زمین جهت اعمار سرپناه توزیع گردیده و از رئیس جمهور کشور تقاضا می نماید که جهت اعمار نمرات رهایشی برای معلمین تسهیلات لازم و دوامدار مساعد نمایند.
محترم وزیر معارف افزود که ۱۰۰۰ جریب زمین وزارت معارف از طرف زورمندان غصب گردیده که برای استرداد آن در مدت ۴ ماه برای مراجع ذیربط از جانب رئیس جهمور هدایت لازم داده شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*