متشبث ماه: بی نظیر یکتا

by Wadsam | مارس 8, 2018 9:14 ق.ظ

بی نظیر یکتا یکی از زنان متشبث و فعال جامعه افغانستان می باشد که در ولایت دایکندی تولد شده و در دوران کودکی علاقه زیادی به مسایل تجارت و امور اجتماعی داشت.

وی زمانی که صنف 10 مکتب بود، وضعیت خانم ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که خانم ها درجامعه در وضعیت بدی اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.

بی نظیر یک انجمن را تاسیس نمود که از طریق آن بتواند به خانم ها در بخش های مختلف چون صنایع دستی، قالین بافی  و غیره آموزش دهد تا زنان بتوانند از طریق انجام آن کار مزد به دست بیاورند.

او صاحب “شرکت تجارتی بی نظیر یکتا” که در فروشات میوه خشک فعالیت می کند، بوده و بصورت مستقیم 10 نفر را در کابل و بصورت غیر مستقیم 200 تن از خانم را در ولایات  تحت پوشش کاری قرار داده است.

بی نظیر می خواهد تجارت اش را به سطح بین المللی ارتقاع دهد و از دولت و ارگان های بین المللی می خواهد که از تولیدات داخلی کشور حمایت نماید تا باعث بالا رفتن اقتصاد کشور و تشوبق خانم های تجارت پیشه افغان شود.

وی می گوید: ” زنان باید همیشه اتحاد داشته باشند و به شکل گروپی کار کنند و با همدیگر کمک و همکاری نموده و برای بهبود کیفیت اجناس تولیدی خود تلاش داشته باشند.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7/