English | دری

Breaking News

متشبثین اناث مهارتهای تجارتی را به کمک آلمان فرا میگیرند

متشبثین اناث مهارتهای تجارتی را به کمک آلمان فرا میگیرند

۲۵ تن متشبثین یک ورکشاپ چهار روزه را پیرامون پلانگذاری تجارتی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به پایان رسانیدند. این برنامۀ آموزشی از جانب ریاست امور زنان آنولایت به کمک مالی پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) که توسط همکاری افغان-آلمان عملی می شود، تدویریافت.

در زمرۀ شماری زیادی از رویدادها این نخستین ورکشاپ بود که در مرکز آموزشی جدید التاسیس زنان که در مجاورت بازار زنانه قراردارد، دایرگردید. هم مرکز آموزشی و هم بازار زنانه توسط ریاست امور زنان ولایت بدخشان به کمک مالی آلمان ایجاد گردیده اند تا تساوی جندر رشد یابد و به مسایلی چون آگاهی حقوقی زنان، خشونت علیه زنان، و مهارتهای منجمنت برای زنان مورد توجه قرارگیرد. بازار زنانه که ده دوکان دارد یک اقدام تجارتی ایست که به زنان تاجر محلی ولسوالیهای مختلف بدخشان امکان می دهد اجناس و خدمات خویش را در فیض آباد بفروش برسانند. آنها از دسترسی بهتر به مارکیت مستفید گردیده زمینۀ کاریابی محلی را بوجود خواهند آورد. دانش آموزش میتودولوژیک پلانگذاری تجارتی برای پیشبرد امور بازار اهمیت بسزایی دارد. همچنان، اینگونه آموزش، ظرفیتهای پلانگذاری و مارکتینگ متشبثین اناث را که جواهرات، ظروف کلالی، کالا، گلدوزی، و مواد غذایی میفروشند، تقویت می بخشد.

محترمه ذوفنون حسام ناطق، رئیسۀ امور زنان ولایت بدخشان، و محترم آدینه محمد زیباکیان، نمایندۀ مقام آن ولایت در جریان مراسم فراغت شاملین کورس اظهارداشتند که تأمین فرصتهای تجارتی برای نیل به حقوق و امکانات مساوی برای زنان خیلی اهمیت دارد. خانم ناطق همچنان خاطرنشان ساخت که پروژه های توسعه ی باید بیشتر بالای توانمند سازی زنان متمرکز باشد تا تمام جامعه از آن بهره مند شده و انگیزه برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی باشد  . برنامۀ آموزشی مذکور یک روز پس از آنکه روز جهانی زنان در فیض آباد تجلیل گردید، آغازشد. صدها تن مهمان از تمام ولسوالیهای بدخشان در مراسم این روز اشتراک ورزیدند و شمار زیادی از آنها با استفاده از فرصت از صاحبان دوکانهای بازار زنانه اجناس مورد ضرورت خویش را خریداری نمودند.

ورکشاپ مذکور از جانب ریاست امور زنان ولایت بدخشان به حمایت پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی در آنولایت که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود اداره گردید.

پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) به مثابۀ جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این پروژه در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از پروژۀ مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
متشبثین اناث افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*