بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

مالیات خدمات میدان های هوایی افغانستان افزایش یافت

حکومت امارت اسلامی مالیات روی خدمات میدان های هوایی کشور را به شمول پرواز های داخلی و خارجی افزایش داد.

عبدالهادی حمدان، رئیس میدان هوایی بین المللی کابل میگوید که از تاریخ اول سپتامبر سال روان میلادی، قیمت تکت های داخلی به ۵ دالر و خارجی ۲۵ دالر افزایش یافته است.

به گفته آقای حمدان، افزایش مالیات روی مسافرین به منظور پوشش مصارف خدمات داخلی میدان هوایی که توسط شرکت گاک انجام میشود، صورت گرفته است.

از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد مالیات خدمات میدان هوایی افغانستان  همواره در حال افزایش است؛ مصارف امنیتی، حفظ و مراقبت و توسعه‌یی میدان هوایی از طریق همین پول تامین میگردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.