English | دری

Breaking News

لیلام سی میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام سی میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ سی میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 23 جدی سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

احداث 5586 جریب باغات میوه ای و پسته در زون غرب

پروژه ملی باغداری و مالداری در زون غرب طی دو کمپاین خرانی 2016 و بهاری 2017 توانست مؤفقانه 5586 جریب

یک ذخیره گاه بزرگ مواد نفتی در هرات حریق شد

صبح امروز یک آتش سوزی عظیمی در یکی از فروشگاه  و ذخیره  گاهی مواد نفتی درشهر هرات رخداده است که

صادر زعفران هرات به نام‌ کشورهای دیگر

شماری‌از بازرگانان و صاحبان شرکت‌های تولید زعفران در ولایت هرات می‌گویند که زعفران هرات به علت نبود زمینه‌های بسته‌بندی معیاری

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*