English | دری

Breaking News

كمك ٨ ميليون دالرى جاپان به دفتر یونیسف در زمینه توسعه خدمات صحت طفل و مادر در افغانستان

كمك ٨ ميليون دالرى جاپان به دفتر یونیسف در زمینه توسعه خدمات صحت طفل و مادر در افغانستان

حکومت جاپان با ارائه کمک تازه 8 میلیون دالر امریکایی خویش به دفتر یونیسف، در برابر تقاضای فوری در زمینه توسعه خدمات صحت طفل و مادر در افغانستان، پاسخ مثبت داده است. این مساعدت مالی بخشی از حمایت های مجموعی در راستای تامین سلامتی مادران و اطفال بوده و تمرکز آن بالای صحت، تغذی، آب، حفظ الصحه و بهداشت میباشد، که از طریق توسعه سیستم متذکره به سطح ملی صورت میگیرد، تا بتواند زمینه استفاده از یک رهنمود جامع را برای دریافت کننده گان و عرضه کننده گان خدمات در چهارچوب سیستم مجموعه خدمات صحی اساسی یا (BPHS) در سرتاسر 34 ولایت کشور، فراهم نماید.

 در محفلی که امروز در سفارت جاپان در کابل دایر گردیده بود و طی آن این توافقنامه میان جلالتماب میتسوجی سوزوکا سفیر جاپان و خانم ادیلا خودر نماینده یونیسف به امضاء رسید، جلالتماب فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان که در این محفل حضور داشت، خاطر نشان نمود: ” می خواهم یکبار دیگر از حکومت و مردم جاپان  به خاطر کمک شان به وزارت صحت عامه برای پیش بردن این پروژه مهم ” ترویج  کتاب صحت مادر و طفل در افغانستان ” تشکری نمایم . همچنان می خواهم تا از صندوق وجهی کودکان ملل متحد و همکار قابل اعتماد ما در وقت ضرورت که از مدت طولانی بدینسو در تطبیق فعالیت ملی ما را همکاری میکند اظهار سپاس نمایم . افتخار میکنیم که یکبار دیگر شما را منحیث همکار با خود داریم تا به هر مادر و طفل دارای چنین مدرک آینده صحتمند رسیدگی نماییم “.

 از ماه جنوری سال 2016 بدینسو، وزارت صحت عامه، اداره همکاری های بین المللی جاپان (JICA)، دفتر یونیسف، سازمان صحی جهان (WHO) و سایر شرکای ذیربط مشترکآ کار نموده اند تا نخستین ریکارد مدغم مبتنی بر منزل و دستی صحت و تغذی طفل و مادر انکشاف دهند. نخستین نمونه رهنمود صحت طفل و مادر افغانستان یا (MCH HB) طی سال گذشته انکشاف داده شده است و در دو ولسوالی کشور (کامه و میربچه کوت) آزمایش گردیده است، که در این اواخر مورد ارزیابی قرار گرفته است. اکنون وزارت صحت عامه آماده گی کامل دارد تا روند تطبیق رهنمود صحت طفل و مادر افغانستان یا (MCH HB) را در 34 ولایت افغانستان توسعه بخشد.

مساعدت ای که از جانب مردم جاپان در راستای پروژه موسوم به “تقویت رهنمود صحت طفل و مادر” در افغانستان صورت گرفته است، حدود 5.2 میلیون تن مستفیدین را تحت پوشش قرار خواهند داد، که 2.1 میلیون تن آنها را زنان حامله و 3.1 میلیون تن آنها را اطفال زیر سن دو سال و خانواده های ایشان تشکیل خواهند داد. خانم ادیلا خودر نماینده یونیسف در افغانستان از حمایت های دوامدار حکومت و مردم جاپان در راستای تامین سلامتی اطفال افغانستان طی هفده ساله گذشته ابراز امتنان و قدردانی نموده و تاکید ورزیدند: “یونیسف مشارکت خویش با حکومت جاپان را ارزشمند پنداشته و از همکاری های دوامدار ایشان به اطفال نیازمند، به ویژه در شرایط مستمر چون افغانستان،  ابراز امتنان مینماید. سرمایه گذاری دوامدار بالای اطفال افغانستان، علی الخصوص بالای آنعده اطفالیکه از آسیب پذیری بیشتر برخوردار اند، در واقع به مثابه تهداب گذاری ثبات و انکشاف آینده این کشور میباشد”.

جلالتماب میتسوجی سوزوکا سفیر جاپان در افغانستان، خاطر نشان نمود: “یکی از پالیسی های انکشافی کشور جاپان عبارت از تقویت رشد و بهبود سیستم های صحت عامه به ویژه در عرصه زنان میباشد. سیستم متذکره بیش از 70 سال در جاپان ادامه داشته و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به سایر گوشه های جهان گسترش یابد. این رهنمود عبارت از یک مجموعه معلومات بوده و ارائه کننده تلاش ها در راستای سلامتی اطفال میباشد. زمانیکه مادران به رهنمود مراجعه مینمایند و رشد سالم اطفال خویش را در مراحل تکامل و پس از آن در آن مشاهده مینمایند، خیلی خرسند به نظر میرسند. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا رهنمود متذکره در افغانستان نیز از طریق مراجع ذیربط توزیع گردد. هرچند یقینآ این مساله حایز اهمیت میباشد، اما توزیع رهنمود مذکور به تنهایی نمیتواند ضامن صحت مادر و رشد سالم کودکان باشد. از اینرو نیاز مبرم وجود دارد، تا از شبکه های عالی صحت، دسترسی به تسهیلات صحی و همکاری کارمندان صحت عامه برخوردار باشیم. من باور دارم که از رهنمود متذکره در افغانستان استفاده بهتر صورت خواهد گرفت و انکشاف بیشتر خواهد یافت”.

کشور جاپان، همواره در مساعی اعمار و بازسازی افغانستان در عرصه های مختلف مانند امنیت، زیربنا، زراعت، انکشاف دهات، ارتقاء ظرفیت بشری، معارف، صحت، فرهنگ و کمک های بشردوستانه حضور فعال داشته و در عرصه های یاد شده کمک های همه جانبه نموده است. مجموعه مساعدت های کشور جاپان برای افغانستان از سال 2001 بدینسو به تقریبآ 6.6 میلیارد دالر میرسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

مقالات مرتبط

تشکیل جلسه اعضای بورد بودجوی وزارت امور داخله تحت ریاست استرپاسوال محمد ایوب سالنگی

اعضای بورد بودجوی وزارت امور داخله امروز تحت ریاست استرپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله

تطبيق ٤٨ پروژه در بخش معارف در ولایت کاپيسا

مسوولان ریاست معارف ولایت کاپيسا مى گويد که در شش ماه گذشته کارهاى ٤٨ پروژه را آغاز نموده است که

کار ساخت شبکه جدید برق شهری در سمنگان آغاز شد

کار ساخت شبکه جدید برق شهری برای شهرهای ایبک و پیر نغچیر در ولایت سمنگان آغاز شد. با تکمیل این

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*