English | دری

Breaking News

كمك ١٩،٥ ميليون دالرى صندوق مساعدت هاى بشرى سازمان ملل متحد براى افغانستان

كمك ١٩،٥ ميليون دالرى صندوق مساعدت هاى بشرى سازمان ملل متحد براى افغانستان

سازمان ملل متحد طى يك بيانيه از كمك ١٩،٥ ميليون دالرى صندوق مساعدت هاى بشرى اين سازمان (AHF)،  براى كمك به افغان هاى آسيب پزير خبر داد.

قرار است از اين پول در آموزش، حمايت از كودكان بى بضاعت، حفظ الصحه و ساير عرصه هاى ديگر استفاده خواهد شد.

در همين حال، توبى لنزر، هماهنگ كننده كمك هاى بشر دوستانه براى افغانستان ميگويد كه كمك ١٩،٥ ميليون دالرى در حالى صورت ميگيرد كه افغانستان در شرايط بد جنگى قرار دارد و ثانيا اكثر ادارات كمك كننده با كمبود منابع مالى مواجه ميباشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
كمك ملل متحد با افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*