بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

قطع نامه گردهمایی اعتراضی شهروندان ولایت هرات بخاطر افزایش صرفیه برق

شهروندان هرات به خاطر افزایش صرفیه برق در این ولایت گردهمایی اعتراضی را براه انداختند و در اخیر گردهمایی قطع نامه را نیز صادر نمودند که قطع نامه اعتراضی شهروندان هرات قرار ذیل می باشد.

قطع نامه گردهمایی اعتراضی شهروندان ولایت هرات
مورخ 27 دلو 1393 خورشیدی
ما شهروندان ولایت هرات اعم از علمای کبار، روشنفکران، فعالان جامعه مدنی، اصناف و وکلای گذر، نواحی و ولسوالی ها، به تاسی از ارشادات دین مقدس اسلام مبنی بر مبارزه برای تحقق حق و عدالت و نیز ارزش های مندرج در قانون اساسی کشور مبتنی بر آزادی بیان، عقیده واجتماعات صلح آمیز برای تحقق خواست های برحق و قانونی شهروندان و برمبنای وظیفه شهروندی در این جا جمع شده ایم تا فریاد اعتراض مان را در قسمت عرضه خدمات عمومی که وظیفه دولت محترم است به گوش دولتمردان برسانیم. قبل از این گردهمایی، شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات بر اساس وظیفه ذاتی اش موضوع افزایش قیمت صرفیه برق و سایر مسائلی که سبب بروز مشکلات در این ولایت گردیده و موجب افزایش فاصله مردم از دولت خواهد گردید را با علما، ورزشکاران، صاحب نظران، اهل رسانه و دولتمردان در سطح ولایت شریک ساخته و مشترکا به این نتیجه رسیده ایم که برای تحقق خواسته های مان همه در این مکان جمع شویم و صدای مان را به صورت رسا به کارگزاران دولتی در کابل برسانیم.
همچنان پیام ما به رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور هم این است که کنش و منش مدنی مردم هرات را نشانه ضعف مردم این خطه نپندارند. به نظر می رسد که کنش و منش مدنی در این سرزمین نه تنها ارزشی ندارد بلکه به راحتی می توان آن را نادیده گرفت. این را می توان از عملکرد دولتمردان قبلی و فعلی مشاهده نمود. هر جا که هیاهواش بیشتر است حضور دولت هم پر رنگ تر بوده و علیرغم عدم مصئونیت منابع ، پروژه ها و مشکلات جدی امنیتی ده ها و بل صدها پروژه کلان در حال تطبیق است ولی در ولایت هرات که مردم آن نهایت همکاری را با دولت خویش داشته ، بیشترین مالیه را در سطح کشور پرداخت می نمایند و گمرکات این ولایت از شاهرگ های عمده اقتصادی دولت پنداشته میشود ولی کمترین توجه در قسمت ایجاد و یا توسعه زیر ساخت ها در این ولایت مبذول نشده است. هنوز هم سرک های ولسوالی های هرات آسفالت نگردیده است. تا حال مردم هرات از ضعیف بودن ولتاژ برق هر روز خسارت می بینند. شهرک صنعتی این ولایت که با سرمایه گذاری تجار دلسوز این ولایت و سایر هموطنان ما ایجاد شده است بنا بر عدم پشتیبانی دولت از بخش تولید در حال از میان رفتن است. سرک بای پاس که قرار بود به منظور تسهیل ترانزیت و کاهش مشکلات مردم از ناحیه تردد موترهای باربری از مرکز شهر اعمار گردد، بکلی فراموش گردیده است. پولیس هرات با توجه به موقعیت استراتیژیک این ولایت با کمبود تشکیلات و امکانات روبرو است ولی دولتمردان تنها راه چاره را در تبدیلی فرماندهان پولیس سنجیده اند که این تبدیلی ها نتوانسته گره کور ناامنی را از این ولایت برچیند. اراکین و مقامات بلند رتبه دولتی در مرکز کشور هرات را به عنوان منبع درآمد های نامشروع خویش فکر کرده و می کنند که این موضوع در پهلوی سلائق حزبی و قومی بعض از اراکین بلند پایه سبب تنزل کارآمدی ادارات دولتی و فساد اداری گسترده در اداراتی شده که متصدیان آن یا بر حسب واسطه به آن اداره راه یافتند و یا هم آن چوکی را خریده اند.
بنابراین ما شهروندان ولایت هرات به منظور مبارزه بر علیه بی عدالتی و کم توجهی به مردم ولایت هرات از سوی مقامات عالیه دولت و خاطر نشان ساختن خواسته های ساکنین این ولایت موارد آتی را به عنوان خواسته های شهروندان هرات چنین بر می شماریم
1. مردم هرات نه تنها که زیر بار افزایش قیمت برق نخواهند رفت بلکه خواهان تقویت سیستم، لغو نوبت و افزایش ولتاژ از 60 ولت به 220 ولت میباشند.
2. با تمسک بر اینکه برق کابل نیز وارداتی میباشد و قرار معلوم به لحاظ قیمت خرید هم فرقی ندارد، مردم هرات نیز خواهان تطبیق لایحه مصرفی کابل در هرات میباشند.
3. مشکل برق شهرک صنعتی که یگانه افتخار صنعت افغانستان است باید بزودی حل گردد.
4. تمام شهروندان دارای حق مساوی بوده در توزیع امتیاز جدید با درنظرداشت امکانات عدالت و مساوات در نظر گرفته شود.
5. در صورتیکه درخواست های مشروع و برحق مردم هرات جدی گرفته نشود مردم مصمم اند تا دست به اعتراضات مدنی، اعتصاب، تظاهرات صلح آمیز و حتی اقدام به عدم استفاده از برق خواهند نمود. و شبکه نهادهای جامعه مدنی نیز از این اقدام حق طلبانه مردم حمایت خواهند کرد.
((ومن الله التوفیق))

Leave a Reply

Your email address will not be published.