English | دری

Breaking News

قرارداد ۲۷ موسسه غیر دولتی صحی از سه سال به شش ماه کاهش یافت

قرارداد ۲۷ موسسه غیر دولتی صحی از سه سال به شش ماه کاهش یافت

رییس جمهور کشور در نشستی با حضور مسئولان وزارت صحت عامه، اداره تدارکات ملی و بانک جهانی، قراردادهای بسته خدمات صحی اولیه (BPHS) و بسته خدمات اساسی برای شفاخانه ها(EPHS)   مربوط وزارت صحت عامه در ۲۱ ولایت را خلاف سیستم پروسه قراردادهای تدارکاتی دانست.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در این نشست گفت که با موجودیت فساد، بی کفایتی، عدم پرداخت معاشات به کارکنان صحی در زمان معینه آن و نبود سهولت ها صحی در موسسات غیر دولتی متذکره، زندگی اکثر مادران در زمان زایمان به خطر مواجه است.

رییس جمهور کشور قراردادها با این موسسات را در سه سال گذشته خلاف سیستم تدارکاتی دانست و قرارداد های مذکور را به عوض سه سال برای مدت شش ماه تمدید کرده است.

وی افزود که خدمات و کارکردهای ۲۷ موسسه غیر دولتی صحی ملی و بین المللی را که در ۲۱ ولایت فعالیت دارند، از طریق ویدیو کنفرانس با والیان آن ولایات، مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

رییس جمهور به وزیر صحت عامه دستور داده، تا روند تطبیق پروژه های مذکور را به طور دقیق بررسی کرده و گزارش یافته های خویش را با ریاست جمهوری شریک سازد.

شُبهم چودری، مسئول بانک جهانی برای افغانستان گفته است که بعد از تطبیق پروژه ها در عرصه صحت از سوی موسسات غیر دولتی، خدمات، تاثیرات و نتایج پروژه های مذکور با مستفید شوندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفته است که بر ضد فساد اداری اقدامات صورت گرفته و هر کارمند این وزارت که به فساد اداری آغشته باشد، مورد پیگرد قرار می گیرد.

قابل ذکر است که از این پس همه ساله پس از ارزیابی و با توجه به چگونگی ارائه خدمات موسسات مذکور، با آنان قرارداد صورت خواهد گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*