بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

قرارداد خرید تیل، گاز و گندم با سه کشور آسیایی به زودی امضأ میگردد

وزارت صنعت و تجارت اعلام نمود که در نظر دارد تا به منظور رفع نیازمندی های بازار داخلی، با سه کشور آسیایی قزاقستان، ترکمنستان و ایران قرارداد خرید گندم، گاز و تیل را در آینده نزدیک به امضأ برساند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت میگوید که عقد این قرارداد ها در کنترول قیمت اموال بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، ما قبلاً در مورد خرید تیل و گاز با ترکمنستان بحث نموده بودیم، ما میخواهیم قرارداد های رسمی و دایمی داشته باشیم.

آقای جاوید علاوه نمود که ما در زمینه خرید آرد و گندم در حال مذاکره با ترکمنستان، قزاقستان و ایران هستیم تا به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم تا صنعت داخلی ما متضرر نگردد.

در همین حال مقامات در اتاق تجارت و صنعت افغانستان افزایش قیمت ها و نوسانات بازار را ناشی از وضع محدودیت های بانکی دانسته و میگویند که تحریم ها روی سیستم بانکداری افغانستان باید هر چی عاجلتر برطرف شوند تا پول از افغانستان به خارج و از خارج به افغانستان بدون محدودیت انتقال پیدا کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.