فلم هندي چيناي ايكسپريس در باكس آفس باليوود ريكارد جديد قايم كرد

by Shahwali Sadiq | آگوست 31, 2013 10:50 ق.ظ

chennai-express[1]فلم هندي چيناي ايكسپريس از نظر بدست آوردن عايد ريكارد تازه را قايم نمود.
اين فلم كه شاه رخ خان در آن نقش مركزي را ايفا نموده است در سه هفته اول نمايش 2.1 ميليارد روپيه هندي كه معادل 30 ميليون دالر امريكايي ميشود عايد نموده است.
قبلأ ريكارد بلندترين عايد را فلم تيري ايدييتس داشت كه توانسته بود در سه هفته اول 29 ميليون دالر عايد كسب نمايد و فلم چيناي ايكسپريس شاهرخ خان اين ريكارد را شكستاند.
اكثر فلم هاي كه شاهرخ خان در آن نقش بازي مينمايد در باكس آفس جايگاه بالا را دارا ميباشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/chennai-express.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d9%84%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a-%da%86%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d8%a2%d9%81%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84/