English | دری

فعالیت های وزارت امور شهرسازی بررسی گردید

فعالیت های وزارت امور شهرسازی بررسی گردید

احمدضیأ مسعود نماینده ویژه رییس جمهور کشور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و هیأت همراه، طی نشستی با مقام محترم دکتورحسن عبداللهی وزیرامورشهرسازی، محترم دیپلوم انجنیر امرالدین سالک معین امورساختمانی، محترم دیپلوم انجنیرحاجی محمداکبر احمدی معین امورشهرسازی، محترم حامدجلیل معین مالی و اداری، محترم دکتورعبدالبصیراحمدی رییس اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورشهرسای وتعدای زیادی از رؤسا وآمرین وزارت امورشهرسازی، فعالیت های وزارت امورشهرسازی را درسالن کنفرانس های بنایی وزارت امورشهرسازی بررسی نمود.

      نخست نشست با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید گشایش یافته و سپس مقام محترم دکتورحسن عبداللهی وزیر امورشهرسازی از تشریف آوری محترم احمدضیأ مسعود و هیأت همراه جهت بررسی فعالیت های این وزارت ابراز قدردانی نموده وبیان داشت: نخست فعالیت های وزارت امورشهرسازی، دستآوردها و فعالیت های صورت گرفته در این وزارت را بررسی نموده و سپس از پروژه قصبه خانه سازی که یکی از پروژه های این وزارت است بازدید می نمایم.

     محترم وزیر امورشهرسازی به طور خلاصه از فعالیت های وزارت امور شهرسازی طی سه سال گذشته، ابراز داشت: وزارت امورشهرسازی در کمتر از سه سال ماستر پلان چند شهر بزرگ کشور، چون: ماسترپلان شهرکابل، مزارشریف،هرات، کندهار، بامیان، جلال آباد و کندز را ساخته و همچنان توزیع زمین در شهر پیروزی و ساخت بلاک های رهایشی، مانند: خواجه رواش درسه فاز، بنایی، شاه مینه، رحمن بابا، خوشحال مینه و مکرویان چهارم ودرنهایت تعمیرها وپروژه های ملی، چون: تعمیر مجتمع پارلمان جدید، تعمیر مرکز بین المللی ثقافت اسلامی در شهرغزنی، تعمیر محل برگزاری جشن جهانی نوروز سال 1393خورشیدی در تپه پغمان، پروژه ساختمان شورای وزیران، برنامه های آبرسانی، تهیه قوانین، نورم ها وکدها که درکمتراز سه سال کار شده است.

     بعداً محترم حامد جلیل معین مالی و اداری وزارت امور شهرسازی از تشریف آوری محترم احمدضیأ مسعود نماینده ویژه رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، ابراز امتنان نموده و در مورد وظایف وزارت امورشهرسازی اظهارداشت: این وزارت با سابقه طولانی داشته و مطابق به مقرره تنظیم امور فعالیت وزارت امورشهرسازی وظایف عمده این وزارت عبارت است از: طرح و ترتیب پالیسی ها و استراتیژی ملی شهرسازی تهیه مسکن قابل استطاعت، طرح و ترتیب پلان های شهری و منطقه یی، تهیه نورم ها و کدهای ساختمانی و نظارت از تطبیق آن و همچنان نظارت از تطبیق پالیسی ها، پلان ها و پلان های استراتیژی شهری، بررسی و ویزه نقشه های شهرک های خصوصی و دولتی می باشد.

     محترم حامد جلیل در مورد فعالیت های وزارت امورشهرسازی گفت: برای تعداد 75 شهر پلان استراتیژیک ترتیب شده 95 پلان تفصیلی به سایر شهرهای کشور ترتیب گردیده و همچنین16 پلان منطقه یی ساخته شده و به تعداد 73 شهرک برای معلمین پلان گردیده است، او بیان داشت: دستآورد بزرگ وزارت امورشهرسازی در تهیه مسکن بوده که این وزارت در این اواخر با استفاده از روش های جدید مسکن سازی از سه مدل مسکن سازی استفاده نموده که مدل اول آن عبارت از: مشارکت مردم، سکتور خصوصی و حکومت است، قسمی که پول از مردم، زمین از دولت و کار ساخت و ساز آن را سکتور خصوصی انجام می دهد، مدل دوم- مشارکت سکتورخصوصی و حکومت است، یعنی زمین سهم حکومت و با سرمایه گذاری سکتور خصوصی با حمایت و نظارت وزارت امورشهرسازی صورت می گیرد و مدل سوم- تمام فعالیت ها را سکتور خصوصی با حمایت و نظارت وزارت امور شهرسازی انجام می دهد.

     محترم معین مالی در مورد چالش های این وزارت، بیان داشت: علاوه بر دستآورد های چشم گیر این وزارت چالش های چون: نهایی نشدن قانون امور شهرسازی، حل نشدن معضل شهرجدید کابل، تداخل کاری  و وظیفه یی با شهرداری و شکل نگرفتن نظام انجنیری و مهندسی افغانستان که در زمینه خواهان همکاری از نماینده ویژه رییس جمهور شد.

     سپس محترم احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با فساد اداری اظهارداشت: بسیار خوشحال شدیم که موضوعات مفصل در قسمت حل مشکلات مردم ارایه گردید، زندگی شهری از پدیده های نو می باشد، زیرا؛ ملت ها رابطه فرهنگی بین گروه ها و اقشار مختلف را در شهر ها ایجاد می کنند و در ضمن شهرها تثبیت کننده هویت ملی است، محترم مسعود اظهار داشت: بنا بر نبود کار و اشتغال در دهات و اطراف معمولاً مردم افغانستان مجبور شده اند به شهرها رو آورده و با گذشت هر روز به تعداد نفوس شهرها افزود می گردد که باید در اطراف شهرها، شهرک ها با تمامی تسهیلات ساخته شود، همچنان یک برنامه ایجاد شود برای این که معلمین، مامورین که دارای معاش کم هستند و دیگر اقشار جامعه که از اقتصاد پایین برخوردار اند صاحب سرپناه گردند.

     محترم مسعود در مورد کسانیکه در کوه های کابل خانه ساخته اند نیز به وزارت امور شهرسازی وظیفه سپردند تا با سروی کامل در یک جای مناسب برای شان آپارتمان داده شود و کوه ها خالی از سکنه شود.

     در اخیر محترم معاون خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و هیات همراه با محترم وزیر امور شهرسازی، معینان این وزارت و رؤسای وزارت امور شهرسازی از ساحات مکروریان پنجم و قصبه خانه سازی بازدید به عمل آوردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*