فرصت های شغلی برای 16 محصل جوان حقوق و شریعت

by Abdullah Atayi | August 1, 2017 5:25 AM

کارآموزان پیشین و برحال نهادهای مختلف عدلی و قضایی در ولایت بلخ با همکاری مالی برنامه همکاری افغان – آلمان، به منظور ایجاد یک شبکه ارتباطی مسلکی در شهر مزار شریف گرد آمدند.

در پایان هفته گذشته، 16 محصل خانم از پوهنتون بلخ، که در نهادهای عدلی مختلف مانند انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، محکمه ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و ریاست امور زنان دوره کارآموزی خویش را سپری کردند، سند شرکت در یک دوره کارآموزی سه ماهه را بدست آوردند.

پروین نبی زاده، یکی از شرکت کنندگان گفت: “این دوره کارآموزی، یک فرصت خوب برای محصلان حقوق و شریعت بود تا در کنار درس های نظری، تجربه عملی را نیز بدست بیاورند. من راه های رسید گی به موضوعات حقوقی بسیاری را در عمل آموختم و همچنین با چارچوب کاری نهادهای عدلی و نحوه کار یک وکیل مدافع آشنا شدم.”

 روشنا سروری، یکی دیگر از شرکت کنندگان چنین اظهار داشت: “من توانستم تا روابط کاری و مسلکی ام را که مرا در یافتن وظیفه پس از فراغت کمک خواهد کرد، ارتقا بخشم.”

پروژه حاکمیت قانون همکاری افغان – آلمان از برگزاری برنامه های مختلف کارآموزی برای فارغ التحصیلان و محصلان سال آخر پوهنتون حمایت می کند که از سال 1394 تا کنون، در حدود 200 کارآموز که بیشترشان خانم های جوان بوده اند، در برنامه های کارآموزی پروژه حاکمیت قانون شرکت کرده اند.

قابل ذکر است که ادارۀ همکاری افغان-آلمان به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان مشترکا با حکومت افغانستان در زمینه تقویت حاکمیت قانون در افغانستان کار می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-16-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%db%8c/