English | دری

Breaking News

فراغت صدها نفر عودت کننده و افراد بومی از کورسهای حرفوی در ولایت غور

فراغت صدها نفر عودت کننده و افراد بومی از کورسهای حرفوی در ولایت غور

به 340 نفر عودت کننده وافراد بومی در ولایت غور که از کورسهای حرفوی فارغ گردیده اند، در محفلی به آنها تصدیق نامه و ابزار کار توزیع گردید.

عبدالروف غفوری، آمر امور مهاجرین ولایت غورگفت: 6 ماه قبل به کمک موسسه CRDSA کورسهای حرفوی را در رشته های آموزش کمپیوتر، قالین بافی، خیاطی، نلدوانی، تهیه ساندویچ، ترمیم بایسکل، ترمیم کمپیوتر، دام داری، زنبورداری، خامک دوزی و زراعت را دایر نمودند.

به گفته غفوری، در کورسهای یاد شده 340 نفر عودت کننده وافراد بومی برای 6 ماه تحت آموزش قرار داشتند که طی محفلی به اشتراک والی ،روسای شورای ولایتی، کار وامور اجتماعی ولایت غورومسوول موسسه یادشده، تصدیق نامه ها و ابزار کار به ایشان توزیع شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*