English | دری

فارغیت 448 نفر از اشخاص دارای معلولیت از آموزش های حرفوی کمیته سویدن برای افغانستان

فارغیت 448 نفر از اشخاص دارای معلولیت از آموزش های حرفوی کمیته سویدن برای افغانستان

A female with disabilities recieves certificateکمیته سویدن برای افغانستان در سال 2013 به تعداد 448 نفر از جمله 110 زن از اشخاص دارای معلولیت را در مهارت های حرفوی مختلف در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، غزنی ، لوگر و ولایت میدان وردک آموزش داده و فارغ نمود.

فارغین کورسهای آموزشی مهارت های حرفوی را در مدت 8-10 ماه دریافت نمودند. مهارت های آموزش داده شده به آنها بر اساس تقاضای بازارهای محل خودشان انتخاب شده بود. این کورسهای شامل آموزش های ذیل می شدند:

ترمیم موترسایکل، خیاطی، سالون ارایش وزیبایی ، ساخت سیت طفلانه، فلزکاری، نجاری، گلدوزی، صنایع دستی، پرده دوزی، ترمیم مبایل ، ترمیم جنراتور، سیم کشی ماشین موتر، ترمیم انجن موتر و ترمیم وسایل برقی.

این کورسهای آموزشی بخشی از پروژۀ شامل سازی اقتصادی مردان و زنان جوان دارای معلولیت در خدمات آموزش حرفوی وفرصت های شغلی بود. این پروژه توسط اتحادیه اروپا تمویل شده و توسط برنامه بازتوانی معلولین افغان کمیته سویدن تطبیق گردید. وسایل یا ابزار کاری نیز به هر یک از فارغین برای حمایت از راه اندازی کسب و کار آنها ارائه شد.

محفل فارغیت این شاگردان در اوسط دسامبر 2013 برگزار شد. که والی صاحبان و معاونین انان، رئیسان ریاست های کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اقتصاد، نمایندگان سازمان های معلولین ، سازمان های دولتی و غیر دولتی بین المللی و داخلی ، بزرگان جامعه و مطبوعات در این مراسم شرکت نمودند.

تقدیر نامه ای از طرف ریاست های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و والی صاحبان ولایات مربوطه به برنامه بازتوانی معلولین افغان کمیته سویدن برای نقش ارزشمندش در خصوص به توانمندسازی اقتصادی معلولین اهدا نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
کمیته سویدن برای افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*