غنی: بودجه ولایت ها در ۴ ربع منتقل شود

by Abdullah Atayi | November 26, 2015 7:00 AM

در جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی و حضور والیان هرات، بامیان، پروان، دایکندی، نیمروز و کاپیسا، رییس جمهور کشور گفت: باید بر اساس معیار های مشخص، یک چوکات مشترک ارزیابی و برای تعقیب عدلی و قضایی افراد ملوث به فساد اداری یک چوکات واضح باید وجود داشته باشد و در صورت اختلاف نظر در بررسی ریاست های ولایات یک هیات مستقل آن را ارزیابی خواهد کرد.

رییس جمهور گفت: بودجه ولایت ها در ۴ ربع به ولایات انتقال گردد تا والیان برای استفاده موثر آن پلان های موثر را ترتیب نمایند، و عایدات هر ولایت که از اندازه تعیین شده وزارت مالیه اضافه گردد، پنج در صد آن در اختیار آن ولایت قرار داده خواهد شد.

اشرف غنی گفت: در چهار سال آینده مشکل تعمیرات اداره های دولتی در ولایات به طور اساسی حل خواهد شد و برای اعمار ساختمان های مذکور از بودجه وزارت های مربوطه به مصرف خواهد شد.

محمد اشرف غنی ترتیب اعمار ۲۱ بند از سوی وزارت های سکتوری به همکاری مشاور ارشد رییس جمهور را یک گام اساسی دانسته و گفت که، موضوع اساسی در سال آینده، ازدیاد عایدات مردم و ایجاد توازن در تجارت افغانستان خواهد بود.

رییس جمهور غنی بر ارایه خدمات بهتر والی ها و مسوولان ولایات به مردم تاکید کرد و بر اساس هدایت وی افغانستان در هر جلسه کابینه و شورای امنیت ملی، تعدادی از والیان به طور نوبتی اشتراک می نمایند و مشکلات و خواست های ولایات مربوطه شان را مطرح می کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b4-%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%af/