عواید معادن زغال سنگ در سمنگان بالغ بر یک میلیارد افغانی شد

by Kamaluddin Koshan | October 13, 2014 6:39 AM

مسوولین در ولایت سمنگان از افزایش عواید معادن زغال سنگ ولسوالی دره صوف این ولایت خبر میدهد.cool[1]

میزان درامد های این معادن در شش ماه اول سال روان بالغ بر 1 میلیارد و 222 میلیون افغانی رسیده است.

احمد علی حسنی ولسوال دره صوف سمنگان به رسانه ها گفت: این رقمی افزایش عواید از معادن دهنه تور و شباشک دره صوف بالا این ولایت بدست آمده است.

وی علاوه کرد، دلیل افزایش عواید این معادن تطبیق قانون، امینت بهتر و خواست زاید مصرف کننده گان از این دو معدن میباشد و این عواید یک رقم انگفت را در شش ماه اول سال روان نشان میدهد.

او میگوید، اکنون بیش از ده ها هزار تن از افراد ولایات مختلف کشور در 400 صوف زغال سنگ دهنه تور و شباشک این ولسوالی مصرف کار و از این طریق امرار معیشت می نمایند.

گفته میشود که در داخل معادن ولسوالی دره صوف سمنگان فی تن از 1500 تا 2000 افغانی خرید و فروش میگردد.

محمد صدیق عزیزی مسوول مطبوعاتی دفتر ولایت سمنگان میگوید، عواید زغال سنگ دو معدن شباشک و دهانه تور حدود در سال 1392 حدود 1،016،000،000 افغانی شده بود.

به گفته ولسوال دره صوف زغال سنگ بدست آمده از معادن این ولسوالی به ولایات مانند: بلخ، جوزجان، بغلان، کندز،کابل، خوست، ننگرهار و به کشور پاکستان نیز انتقال و صادر میگردد.

روزانه دها موتر از این معادن بارگیری میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/cool1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d8%b1-%db%8c/