عربستان میزان تولید نفت خود را کاهش نمی دهد

by Shahwali Sadiq | January 28, 2015 4:16 AM

 یک مقام امریکایی روز سه‌شنبه پس از دیدار رئیس‌جمهور این کشور با پادشاه عربستان، گفت واشنگتن تصور نمی‌کند که تغییری در سطح تولید نفت خام ریاض ایجاد شود.

این مقام ارشد امریکایی که در جریان بازگشت بارک اوباما به امریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در مورد دیدار روز سه‌شنبه گفت رئیس‌جمهور ایالات متحده مریکا و شاه سلمان بن عبدالعزیز پس از شام کمی بیش از یک ساعت مذاکره کرده‌اند.

دو طرف بطور مختصر در مورد ثبات بازار نفت به گفت‌وگو پرداخته‌اند. مقام امریکایی می‌گوید ایالات متحده تصور نمی‌کند که در موضع عربستان در رابطه با ادامه تثبیت سطح تولید، با وجود کاهش 58درصدی قیمت نفت از ماه جون تاکنون، تغییری ایجاد شود.

دیوید اوتاوی محقق ارشد مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در این رابطه  گفته است: سفر رئیس‌جمهور اوباما به عربستان سعودی، بسیار فراتر از یک نمایش نمادین از تداوم حمایت ایالات متحده از پادشاهی پس از انتقال قدرت در این کشور است. این سفر نشانه‌ای است از اذعان امریکا به نقش اساسی کشورهای عربی در حمایت از عملیات نظامی علیه داعش که به رهبری ایالات متحده انجام می‌گیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%86%d9%85%db%8c/