English | دری

Breaking News

طی جلسه ای به رهبری رئیس جمهور غنی مشکلات در ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

طی جلسه ای به رهبری رئیس جمهور غنی مشکلات در ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مشکلات حقوقی و اداری ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) طی یک جلسه تحت رهبری محمد  اشرف غنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در آن نمایندگان وزارت تجارت و صنایع، وزارت عدلیه، ادارۀ ایسا و تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند، مشکلات ناشی از مقرری های جدید در ادارۀ ایسا و حیثیت حقوقی این اداره در روشنی قوانین نافذۀ کشور مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه پست های سرپرست و معاونین ادارۀ ایسا به حالت تعلیق آورده شدند، و رئیس جمهور هدایت داد تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در ادارۀ ایسا توظیف گردد.

رئیس جمهور هدایت داد تا از تصرف و مداخلۀ وزراء در پست های رقابتی جلوگیری صورت گیرد و وزارت تجارت و صنایع چند تن کاندید را بر اساس شایستگی و کیفیت طرح پیشنهادی این کاندیدان برای ریاست این اداره پیشنهاد نمایند.

همچنان، به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا یک طرح اساسی را جهت تعیین شخصیت حقوقی ادارۀ ایسا آماده سازد.

رئیس جمهور ورود افراد مسلح به ادارات ملکی را غیر قابل قبول دانست، و هدایت داد تا در مورد قضیۀ ورود افراد مسلح به ادارۀ ایسا بررسی جدی صورت گیرد، و عاملین این قضیه تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*