English | دری

Breaking News

طرح ریزی استراتیژی برای تقویت نهادها و جوامع محلی در حمایت از حقوق کودکان

طرح ریزی استراتیژی برای تقویت نهادها و جوامع محلی در حمایت از حقوق کودکان

دوره آموزشی دو روزه که به هدف طرح ریزی یک استراتیژی برای تقویت نهادها و جوامع محلی در حمایت از حقوق کودکان در مزارشریف برگزار گردیده بود، به پایان رسید.

حکومت آلمان برای این دوره آموزشی از طریق برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان حمایت های لازم را فراهم نمود و سازمان آموزشی و مشورتی رشد این گردهمایی را سازمان داده بود.

دوره آموزشی مذکور یک گام آغازین در جهت به میان آوردن هماهنگی میان سازمان های غیرحکومتی که در حمایت از حقوق کودکان کار می کند، بشمار می آید. این گردهمایی بخشی از سلسله فعالیت هایی را تشکیل می دهد که هدف از آن بهبود وضع کودکان در افغانستان است.

هرچند افغانستان پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۹۴ به حمایت حقوق کودکان متعهد است، شمار زیادی از کودکان هنوز هم از فقر، عدم مسکن، سؤاستفاده، اغماز، امراض قابل جلوگیری و نیز دسترسی غیرمساوی به تعلیم و تربیه رنج می برند.

سازمان های غیرحکومتی مانند بنیاد آشیانه یا آینده برای کودکان و نیز نمایندگان حکومت و رسانه ها در دوره آموزشی مذکور اشتراک ورزیدد. از جملۀ ۲۰ تن اشتراک کنندگان، هشت تن از سمنگان و بقیه از ولایت بلخ بودند.

قابل یاد آوریست که ادارۀ همکاری افغان-آلمان به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) همراه با حکومت افغانستان در جهت تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان کار می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

لیلام سیزده ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ سیزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز چهار

باز دید هیئت تخنیکی از قصردارالامان کابل

هیئت تخنیکی وزارت امورشهرسازی، باحضور انجنیر چنگیز رایق مشاور وزارت امورشهرسازی، انجنیر داود شریفی رییس تعمیرات،  انجنیر محمد شریف دهیار

لیلام بیست و پنج ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ بیست و پنج میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*