English | دری

Breaking News

صرفه جویی از ۱۴ میلیارد افغانی در نتیجه بررسی قرارداد ها

صرفه جویی از ۱۴ میلیارد افغانی در نتیجه بررسی قرارداد ها

کمیسیون تدارکات ملی کشور اعلام کرده است که از زمان ایجاد این کمیسیون تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، تاکنون در حدود ۹۰۰ قرارداد را مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه بررسی قرار دادها از حدود ۱۴ میلیارد افغانی جرفه جویی شده است.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور گفته است: موفقیت روند اصلاحات نظام تدارکات و تأمین شفافیت در این پروسه مستلزم ترویج فرهنگ قانون پذیری است. کمیسیون تدارکات ملی قانونیت و شفافیت را در قراردادها همواره یک اصل اساسی دانسته است.

کمیسیون تدارکات ملی هر هفته یک جلسه برگزار می کند که در ۴۴ جلسه مسلسل گذشته به ریاست آقای غنی در نتیجه بررسی قراردادها به ارزش ۱۳۶ میلیارد افغانی ۷۲۵ قرار داد منظور شده است.

قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی به منظور بررسی تمامی قراردادهای دولتی و شفافیت در قراردادها ایجاد شده است که در آن رییس جمهور، رییس اجرایی، برخی از اعضای کابینه، اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و نماینده اداره سیستیکا اشتراک می ورزند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*