English | دری

Breaking News

صرافان: فريبكارى هاى بازار “فور اكس” بيشتر از بحران كابل بانك اند

صرافان: فريبكارى هاى بازار “فور اكس” بيشتر از بحران كابل بانك اند

صرافان و سرمايه گذاران بازار انلاين “فور اكس” در گردهماى روز گذشته كه در پيوند به مسدود شدن حساب هاى بانكى كاربران بازار “فور اكس” برگزار شده بود، ادعا دارند  كه فريبكارى هاى بازار”فور اكس” حتا بيشتر از بحران كابل بانك ميباشد.

عده اى از استفاده كننده گان بازار سهام انلاين “فور أكس” روز گذشته در برابر شركت صرافى البشير، دست به تظاهرات زدند. اين معترضين ميگويند كه كمتر از يك هفته ميشود كه تمام حساب هاى كاربرى شان مسدود شده است و از سرنوشت ميليون ها دالر پول شان معلومات ندارند.

 اين معترضان ادعا دارند كه اگر سرنوشت ميليون ها دالر پول شان را كه به شركت البشير براى كار در اين بخش داده بودند، معلوم نشود، در برابر بانك مركزى و لوى سارنوالى دست به تظاهرات خواهند زد.

بانك مركزى افغانستان ميگويد كه به زودى در اين مورد بررسى هاى خود را آغاز خواهيم كرد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

آغاز فعالیت رسمی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که به منظور مبارزه قاطعانه و منسجم علیه فساد اداری

پروژه های انکشافی در ولایت ننګرهار به بهره برداری سپرده شد

به مصرف ۵ میلیون،۷۸۱، هزار ،۶ صد افغانی شش پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً در ولسوالی

با تطبیق وعملی نمودن قانون معادن درعرصه معدنکاری افغانستان به خود کفایی اقتصادی گام برمیدارد

کنفرانس مطبوعاتی که در رابطه به توشیح قانون جدید  معادن با اشتراک جلالتمابان محمد اکبر “بارکزی ” وزیر معادن وپطرولیم

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*