English | دری

Breaking News

صرافان: فريبكارى هاى بازار “فور اكس” بيشتر از بحران كابل بانك اند

صرافان: فريبكارى هاى بازار “فور اكس” بيشتر از بحران كابل بانك اند

صرافان و سرمايه گذاران بازار انلاين “فور اكس” در گردهماى روز گذشته كه در پيوند به مسدود شدن حساب هاى بانكى كاربران بازار “فور اكس” برگزار شده بود، ادعا دارند  كه فريبكارى هاى بازار”فور اكس” حتا بيشتر از بحران كابل بانك ميباشد.

عده اى از استفاده كننده گان بازار سهام انلاين “فور أكس” روز گذشته در برابر شركت صرافى البشير، دست به تظاهرات زدند. اين معترضين ميگويند كه كمتر از يك هفته ميشود كه تمام حساب هاى كاربرى شان مسدود شده است و از سرنوشت ميليون ها دالر پول شان معلومات ندارند.

 اين معترضان ادعا دارند كه اگر سرنوشت ميليون ها دالر پول شان را كه به شركت البشير براى كار در اين بخش داده بودند، معلوم نشود، در برابر بانك مركزى و لوى سارنوالى دست به تظاهرات خواهند زد.

بانك مركزى افغانستان ميگويد كه به زودى در اين مورد بررسى هاى خود را آغاز خواهيم كرد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*