English | دری

Breaking News

شکایت کارخانه داران در رابطه به منع رفت و آمد موتر های باربری به داخل شهر کابل

شکایت کارخانه داران در رابطه به منع رفت و آمد موتر های باربری به داخل شهر کابل

ممانعت از رفت و آمد موتر های باربری در بازار های بزرگ داخل شهر کابل کارخانه های تولیدی را به مشکل مواجه ساخته است و روند عادی تولیدی این کارخانه ها را مختل ساخته است.

شماری از کارخانه داران و صنعت کاران که در بخش های مختلف تولیدی مصروف کار هستند از اینکه موتر های باربری در داخل شهر کابل گشت و گزار نمی توانند شکایت نموده اند و آنان هشدار داده اند که اگر به مشکلات آنها رسیدگی نشود، آنها مجبور می شوند که درب کارخانه های تولیدی شان را ببندند.

در جلسه که به منظور رسیدگی به این مشکل برگزار گردیده بود کارخانه داران شکایت می کنند که از یک طرف دولت برای توسعه و پیشرفت بخش های تولیدی کاری نکرده اند و از طرف دیگر موانع را برسر راه کار خانه های تولیدی بوجود می آورند.

آنان می گویند که اگر موتر های باربری در داخل شهر کابل رفت و آمد نتواند از یک طرف آنان نمی توانند که مواد خام را برای کارخانه های تولید شان فراهم نمایند و از طرف دیگر باید تولیدات آنها به بازار عرضه شوند و اگر موتر های باربری در داخل شهر کابل اجازه سیرو حرکت را نداشته باشند، آنان نمی توانند که تولیدات خویشرا برای مشتریان عرضه نمایند.

در ضمن این کارخانه داران می گویند که با وضع مقررات منع رفت و آمد موتر های باربری بزرگ زمینه اخاذی برای نیرو های پولیس مساعد گردیده است و آنان باید برای داخل شدن به شهر برای پولیس رشوه بپردازند.

این درحالیست که این ادعا ها از طرف صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله رد شده است و پیشنها شده است که اگر چنین مشکلات وجود دارد باید با رهبری جدید پولیس کابل در میان گذاشته شود تا به مشکلات رسیدگی شود.

از چندی بدین سو نظر به فیصله ای شورای امنیت موتر های باربری بزرگ در دروازه های شهر کابل تخلیه می شوند و محموله های آنان توسط موتر های کوچک باربری به داخل شهر انتقال داده می شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*