شکایت زنان تجارت پیشه در هرات از کاهش بازار فروش تولیدات

by Wadsam | March 29, 2018 5:04 AM

شماری از زنان تجارت پیشه در هرات از کاهش بازار فروش تولیدات شان در این ولایت نا راضی بوده و می گویند که شرایط کنونی کشور، نا امنی و نبود ثبات سیاسی و امنیتی باعث رکود اقتصادی شده است.

زنان تجارت پیشه به این باور اند که اگر به حضور زنان در تجارت توجه بیشتری صورت گیرد آنان موفقیت های چشمگیری خواهند داشت.

نفس گل جامی، مسئول مرکز تجارتی “خدیجه الکبرا” می گوید که شرایط فعلی در کشور تاثیر خود را بالای تجارت زنان نیز گذاشته است.

وی می گوید:” با وجود یکه چندین بار به مقام های محلی برای کمک مراجعه کردم اما تا به حال به خواست های ما رسیدگی صورت نگرفته است.”

از سوی دیگر، سهیلا صبری سخنگوی ریاست امور زنان ولایت هرات می گوید که مشکلات خانم های تجارت پیشه به زودی حل خواهد شد.

سخنگوی ریاست امور زنان ولایت هرات افزود که ریاست امور زنان هرات به زودی نشستی  را با حضور خانم های تجارت پیشه و فعالین مدنی برای حل مشکلات شان دایر خواهد کرد.

در این حال، آگاهان اقتصادی علت کاهش و به فروش نرفتن تولیدات زنان تجارت پیشه را عدم حمایت دولت، مردم  و خانواده ها می دانند.

کم توجهی دولت به سکتور خصوصی، موانع اجتماعی و سنتی در جامعه برای تجارت خانم ها، به فروش نرفتن محصولات و تولیدات داخلی زنان، کم توجهی به حضور زنان تجارت پیشه در بازار اقتصادی کشور از مواردی است که مورد انتقاد خانم های تجارت پیشه بوده و همواره از این موارد شکایت داشته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a8%d8%a7/