English | دری

Breaking News

شورای عالی اقتصاد 16 شرکت را واجد اخذ زمین در پارک صنعتی باریک آب دانست

شورای عالی اقتصاد 16 شرکت را واجد اخذ زمین در پارک صنعتی باریک آب دانست

جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

در این جلسه، در مورد توافق‌نامۀ تعدیل قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید بلاک های نفتی صندوقلی و مزارشریف(افغان- تاجیک) و گزارش اجراات در خصوص پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب و پیشنهاد توزیع زمین در این پارک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا یکتن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ توافق‌نامۀ تعدیل قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید بلاک‌های نفتی صندوقلی و مزارشریف(افغان- تاجیک) معلومات داد و موارد پیشنهادی تعدیلات در این خصوص را به اساس موافقت‌نامۀ طرفین به جلسه ارائه کرد.

پس از بحث‌های همه‌جانبۀ اشتراک کنندگان جلسه، رئیس‌جمهور گفت که این یک انتخاب بین دو بدیل است. وی با درنظرداشت دیدگاه های اعضای جلسه، تعدیل مذکور را مورد تایید قرار داد.

رئیس‌جمهور به وزارت معادن هدایت داد که یک طرح خودکفای واضح را در مورد تفحصات مواد نفتی تهیه کند، زیرا مواد نفتی از ضروریات اساسی به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است که باید تا اندازۀ از امکانات خود ما تأمین شود.

بعداً، گزارش اجراات در خصوص پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب و پیشنهاد توزیع زمین در این پارک، از سوی یکتن از مسئولین وزارت صنعت و تجارت به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که در پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب، ۶۲ در صد کار اسفالت سرک‌ها، ۴۸ در صد آبرسانی، ۷۰ در صد سیستم فاضلاب و ۱۸ در صد کار اعمار شبکه برق‌رسانی به اتمام رسیده است.

موصوف گفت: مساحت این پارک ۱۰۲۵ جریب زمین بوده که ۳۹ شرکت سرمایه‌گذار تقاضای اخذ نمره نموده و اسناد خود را به مراجع مربوط سپرده اند که در مجموع ۱۴۴ جریب زمین از سوی این شرکت ها، تقاضا شده است.

کمیتۀ تخصصی  پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب، پس از بررسی درخواست شرکت های متذکره، ۱۶ شرکت متقاضی را واجد شرایط اخذ زمین دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این خصوص گفت: ماهیت این پارک که صنعتی و زراعتی است، باید تغییر نکند و در رابطه به اسناد شرکت های متقاضی سهولت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران افغان بخاطر سرمایه‌گذاری در داخل کشور، مورد تشویق قرار گیرند.

همچنان اشتراک کنندگان در رابطه به شرکت‌های که به صورت سنتی تولیدات دارند و از تجربۀ خوب در این خصوص برخوردار هستند، اما به دلیل داشتن مشکلات در قسمت خانه‌پُری فورم‌ها و اسناد نمی‌توانند زمین را در این پارک بدست آورند، تاکید کردند که به منظور رفع این مشکل، یک نهاد مشوره‌دهی ایجاد گردد.

پس از بحث‌های همه‌جانبۀ اشتراک کنندگان جلسه، رئیس جمهور پیشنهاد ۱۶ شرکت متذکره را بخاطر اخذ نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب،مورد تایید قرار داد.

رئیس‌جمهور به ادارۀ زون پایتخت وظیفه سپرد تا یک گروپی را تشکیل دهد که با شرکت ها در زمینۀ تهیه و تکمیل اسناد همکاری کند تا سرمایه‌گذاران افغان در کشورهای همسایه به‌خاطر سرمایه‌گذاری به داخل افغانستان بیایند.

رئیس‌جمهور غنی گفت در خصوص تأمین امنیت پارک متذکره، مشکلی وجود ندارد و به دافغانستان برشناشرکت هدایت داد که یک گروپی را موظف سازد تا برق ستندرد را برای پارک فراهم کند.

وی همچنان به رئیس ادارۀ اراضی هدایت داد که به‌خاطر مدیریت آینده پارک، یک سند حقوقی را ترتیب کند تا در آن، وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مربوطۀ حکومت و شرکت های سرمایه‌گذار، مشخص گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*