English | دری

شفا خانه استقلال در کابل با دستگاه جراحی لپراسکوپی مجهز شد

شفا خانه استقلال در کابل با دستگاه جراحی  لپراسکوپی مجهز شد

Laparoscopyشفا خانه استقلال در شهر کابل شاهد نخستین دستگاه جراحی لپراسکوپی در افغانستان میباشد که امروز در آن نصب و مورد اسفاده قرار گرفت.

این دستگاه یگانه دستگاه جراحی است که با حرح اندک وجود عملیات های جراحی انجام میشود و شخص مریض در هنگام جراحی درد کم میبیند و بعد از 24 ساعت زمان رخصت شده و بعد از سپری شدن 3 روز آغاز به فغالیت های فزیکی کرده میتواند.

داکتر ثریا دلیلی وزیرصحت عامه حین گشایش این دستگاه به رسانه ها گفت: این دستگاه جراحی به ارزش بالغ بر دوصد هزار دالر امریکایی از سوی کشور ایتالیا در این شفا خانه نصب و مونتاژ گردیده است و درمدت هشت ماه آینده حدود 9 داکتر متخصص توسط داکتر کمال آموزش در مورد این دستگاه را فرا میگیرد.

خانم دلیل افزود، داکتران در این شفاخانه عملیات های بطنی که شامل کیسه سفرا، اپندسید، بسته نمودن نفیرها نزد ماداران و لگن خاصره را توسط این دستگاه اجرا خواهد نمود.

داکتر علی ایشان رییس شفاخانه استقلال به رسانه چنین میگوید: از این پس نیاز نخواهد بود که هموطنان ما جهت اجراای عملیات های جراحی به بیرون از کشور سفر نمایند.

 وی علاوه کرد، متخصصان که دراین بخش آموزش می بینند به سایر شفا خانه های مرکز و ولایات فرستاده خواهد شد، که متخصصان بیشتر با این شیوه جدید و پیش رفته جراحی آشنا شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*