English | دری

Breaking News

شفاخانه 50 بستر معتادین در ولایت کندز گشایش یافت

شفاخانه 50 بستر معتادین در ولایت کندز گشایش یافت

یک باب شفاخانه 50 بستر در ولایت کندز امروز توسط دوکتور عبدالبصیر سرور معین اداری وزارت صحت عامه، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این شفاخانه به هزینه سه میلیون دالر امریکای از کمک های مالی کشور آلمان در دو طبقه به صورت پخته و اساسی اعمار گردیده است.

کندز یکی از ولایاتی کشور به شمار میرود که متاسفانه شماری معتادین در آن نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. افتتاح این شفاخانه در تداوی معتادین مواد مخدر  در این ولایت نقش مهم را ایفا خواهند کرد.

دوکتور عبدالبصیر سرور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، اعتیاد را یک مشکل عمده برای صحت مردم عنوان نموده، گفت که به اساس سروی های که اخیراً انجام شده است، در افغانستان حدود 1،3 الی 1،6 میلیون تن از استفاده کننده گان مواد مخدر وجود دارد و این یک رقم درشت بوده و نیاز است تا در کاهش میزان استفاده کننده گان مواد مخدر و تداوی آنان مبارزه همگانی و پیگیر صورت گیرد.

معین وزارت صحت عامه، افتتاح این شفاخانه را یک گام مثبت در جهت توسعه و فراهم سازی خدمات تداوی معتادین خوانده و افزود که این وزارت همواره تلاش نموده تا عرضه خدمات را در این زمینه افزایش دهد. در حال حاضر به تعداد 101 مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در سرتاسر کشور وجود داشته که در یک سال حدود 27 هزار معتاد را تداوی می نماید.

معین وزارت صحت عامه با آنهم تعداد این مراکز را کافی نداسته و در این زمینه خواستار همکاری های مزید و مبارزه جدی علیه پدیده اعتیاد و کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر گردید.

در همین حال سرپرست والی کندز و شماری از متنفذین این ولایت پیرامون موضوع صحبت نمودند و از این اقدام وزارت صحت عامه مبنی بر افتتاح شفاخانه 50 بستر معتادین مواد مخدر ستایش به عمل آورند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*