بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

شرکت IBM از خدمات Cloud و Big Data چهل میلیارد دالر امریکایی در سال 2018 درآمد خواهد داشت

در 2014 این چهار بخش در IBM درآمدی بیش از 25 میلیارد دالر را به دست آورد ند که رقم یاد شده معادل 27 فیصد از کل درآمد این شرکت را از آن خود ساخته بود.

شرکت IBM اعلام کرد که با اعمال سیاست ‌های جدید و کاهش هزینه ‌های سازمانی، در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۴۰ میلیارد دالر از درآمد خود را از بخشی به د ست می‌آورد که با نام «الزامات استراتژیک» شنا خته می‌ شود.

به گزارش از تِک‌تایمز، این رشد چشمگیر در درآمد های IBM به وا سطه بالا بردن تمرکز بر خدمات پردازش Cloud، سیستم‌ های تحلیل بزرگ داده‌ ها(Big Data) ، امنیت و سیستم ‌های مبایلی صورت می‌گیرد که چهار بخش یاد شده در این شرکت «الزامات استراتژیک» عنوان می ‌شوند.

این پیشه نو پا به گونه ‌ای تعریف شده‌ اند که بیشترین اهمیت را در پیشبرد اهداف IBM دارند و می‌توانند نسبت به واحد تولید سخت ‌افزارهای سنتی این شرکت درآمد بالاتری به دست آورند.

این رقم بیش از ۱۳ درصد از کل درآمد IBM بود که در سال ۲۰۱۳ میلادی به واسطه تمرکز بر چهار بخش مذکور به دست آمد.

به هر حال، اگر IBM این هدف را تحقق بخشد، چهار بخش یاد شده در مجموع ۴۴ درصد از عواید ۹۰ میلیارد دالری این شرکت را در سال ۲۰۱۸ میلادی به خود اختصاص خواهد داد.

مدیران ارشد IBM به سرمایه‌گذاران و پوژهشگران وال ‌‌استریت توضیح دادند که این شرکت بر اساس برنامه ‌ریزی‌ های خود تصمیم دارد ۴ میلیارد دالر روی این چهار بخش سرمایه‌گذاری کند تا ظرف سه سال از آنها ۴۰ میلیارد دالر عواید به دست آورند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.