شرکت بریتش پطرولیم ازمحکمه خواستاررفع تحریم بالای این شرکت شده است

by Shahwali Sadiq | August 14, 2013 1:26 AM

bp[1]شرکت بریتش پطرولیم برای رفع تحریم های که از طرف اداره محیط زیست امریکا بالای این شرکت وضع گردیده به محکمه عارض گردید.

شرکت بریتش پطرولیم یکی از شرکت های بزرگ نفتی درامریکا میباشد که در سال 2010 بخاطر سرایت تیل در خلیج مکسیکو مقصر شناخته شد و در تحت این تحریم این شرکت نمیتواند قرارداد های جدید را بگیرد.

مسئولین این شرکت گفته اند که کوشش دارند تا این شرکت را از تحت این تحریم خارج نمایند.

این در حالیست که اداره محیط زیست امریکا و وزارت عدلیه در مورد این قضیه تا کنون ابراز نظر نکرده اند .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/bp.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%b4-%d9%be%d8%b7%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b1%d9%81/