شرکت برشنا سنگ تهداب گذاری یک پروژۀ برق آفتابی در قندهار

by Wadsam | September 25, 2017 8:02 AM

سنگ  تهداب یک نیروگاه برق آفتابی با ظرفیت تولیدی 10 میگاوات برق در حومه شهر قندهار با حضور مقامات حکومت افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت و مسوولین شرکت انرژی هندی که مسؤلیت ساخت و اداره نیروگاه متذکره را بر عهده خواهد داشت،  گذلشته شد.

امان‌الله غالب رئیس د افغانستان برشنا شرکت گفت:”این نیروگاه برق آفتابی خصوصی یک گام مهم در راستای رفع کمبود انرژی برق در ولایت قندهار میباشد.”

رئیس د افغانستان برشنا شرکت افزود: “این نیروگاه به یک پارک صنعتی انرژی برق فراهم خواهد نمود، که از این طریق زمینه ساز سرمایه‌گذاری خصوصی در منطقه خواهد شد.”

مایکل مکارد سرپرست ادارۀ انشکاف بین‌المللی امریکا گفت: “ما خواهان توافقنامه‌های بیشتری پیرامون سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی در افغانستان هستیم، زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها منتج به رشد اقتصادی بیشتر، امنیت بهتر و رفاه بیشتر مردم افغانستان خواهد شد.”

ادارۀ انکشاف بین‌الملی امریکا با فراهم آوری 10 میلیون دالر امریکایی بحیث وجه تشویقی به منظور کاهش خطر سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد به نام «شرکت نفت و گاز داینستی» زمینه تطبیق این پروژه را فراهم نمود.

شرکت برشنا و شرکت داینستی یک توافقنامۀ 15 ساله را امضاء نمودند که بر اساس آن شرکت داینستی برق تولید شده را به شرکت برشنا به فروش می‌رساند تا میزان عرضه انرژی برق در این منطقۀ ناآرام را که نیازمندی آن به مراتب بیشتر از میزان عرضه است، افزایش دهد.

از داوطلبین واجد شرایط دعوت شد تا در داوطلبی آنلاین که به تاریخ 16 جولای 2016 برگزار گردید، اشتراک کنند. داوطلبین ملزم بودند که نرخ‌های پیشنهادی شان را که بالاتر از قیمت آغازین تعیین شده توسط شرکت برشنا نباشد، ارائه کنند. در نتیجه، داوطلبی که پایین‌ترین نرخ را پیشنهاد کرد، برندۀ قرارداد شد.

گفتنی است که ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17 میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a8%d8%b1%d9%82/