English | دری

Breaking News

سیستم Q-MATIC در ریاست عواید زون مرکز افتتاح گردید

سیستم Q-MATIC در ریاست عواید زون مرکز افتتاح گردید

سیستم Q-MATIC که نوبت مراجعین را مدیریت میکند جهت فراهم نمودن ایجاد سهولت مشتریان در بخشهای مختلف به ریاست مالیه دهنده گان کوچک مورخ 6 جوزا سال روان توسط محتر م گل مفصود ثابت معین عواید وگمرکات مجیب الرحمن شیرزاد ریئس عمومی عواید، نورالله حبیب سرپرست ریاست  خدمات وسیستم عواید ، آمنه احمدی رئیسه  مالیه دهندگان کوچک ،سایر مسوولین وکارمندان دولت شرکت نموده بود افتتاح گردید.

آقای گل مقصود ثابت حین افتتاح این برنامه گفت : معینیت عواید وگمرکات در این مدت وزمان شاهد دست آورد های زیاد بوده است ومی باشد این برنامه که برای مشتریان یک گام  مثبت در عرصه خدمات بوده زمینه خدمات وایجاد سهولت برای مالیه دهنده گان را فراهم می سازد .

وی همچنان اضافه نمود افتتاح این برنامه را یک گام موثر در راستای مسلکی ساختن امور این اداره  ارزیابی می نمایم. وی افزود  با افتتاح این سیستم کارمندان قادر میشوند که تمام امورکاری و اداری این ریاست را بشکل مدرن و بدون دخالت قلم و کاغذ به پیش ببرند.

رییس عمومی عواید در ادامه گفت: خرسندیم که امروز ریاست عمومی عواید در ادامه دست آورد های که در این مدت کوتاه بدست آورده است یک گامی موثری دیگری را در راستای ایجاد یک سیستم که مالیه دهند گان در بخش های مختلف مراجعه می نماید  برداشته است ، پروسه که امروز افتتاح شده است تسهیلاتی زیادی را برای مالیه دهند گان  بوجود می آورد زیرا بعد از این مالیه دهند گان جهت ثبت و راجسترنمودن به مشکل مواجه نخواهد شد. وی همچنان افزود ریاست عمومی عواید در تلاش است تا برای مشتریان که مالیه می پردازند سهولت های لازم را فراهم نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*