English | دری

سومین اجلاس متخصصان ایکو در مورد منابع انرژی قابل تجدید وپنجمین ورکشاپ انرژی قابل تجدید دایر گردید

سومین اجلاس متخصصان ایکو در مورد منابع انرژی قابل تجدید وپنجمین ورکشاپ انرژی قابل تجدید دایر گردید

indexسومین اجلاس متخصصان ایکو در مورد منابع انرژی قابل تجدید وپنجمین ورکشاپ انرژی قابل تجدید دایر گردید

این جلسه برای اولین بار در افغانستان وسومین جلسه در سطح کشور های عضو ایکو(ECO) در بخش انرژی  قابل تجدید قبل از ظهر دوشنبه مورخ 24 سنبله سال 1393 از سوی وزارت انرژی وآب در شهر کابل تدویریافت.

محترم انجنیر غلام فاروق ” قاضی زاده ” معین انرژی وزارت انرژی وآب این جلسه را با ابراز تشکر از اشتراک کننده گان کشور های عضو این سازمان در بخش انرژی قابل تجدید افتتاح نموده گفت: این جلسه یک کنفرانس تخنیکی در مورد انرژی قابل تجدید می باشد که برای سه روز میان کشور های عضوسازمان ایکو در شهر کابل و سومین جلسه به سطح کشورهای عضو این سازمان به هدف شریک ساختن تجربه ها واندوخته های همدیگر در بخش انرژی قابل تجدید از طرف ریاست انرژی قابل تجدید وبه همکاری اداره (GIZ) برگزار شد.

محترم قاضی زاده  در مورد انرژی قابل تجدید تآکید نموده افزود: انرژی قابل تجدید یک انرژی فنا ناپذیر است یعنی تا زمانیکه دنیا باقی است این انرژی نیز موجود خواهد بود کشور ما ظرفیت بیشتر از 200 هزار میگاوات تولید انرژی آفتابی ، 66 هزار میگاوات انرژی بادی را در 30 ولایت دارد. در حال حاضر افغانستان ظرفیت تولید انرژی قابل تجدید را با درنظرداشت مایکرو هایدول ها از بخش آفتاب و باد در حدود 60 میگاوات دارد.

 محترم معین انرژی به گفته های شان ادامه داده گفت: سازمان ایکو دربخش انرژی سرمایه گذاری نمی کند بلکه 10 کشور که عضویت انرژی قابل تجدید این سازمان را دارد با دایر نمودن همچو جلسه ها نظریات ، تجربه ها و اندوخته های خودرا با یکدیگر شریک می سازند.این سازمان سالانه جلسه های را باالنوبه در کشور های ذیدخل به راه می اندازند تا مشکلات شان را بامشوره های همدیگر مرفوع سازند.

گفتنی است که در این جلسه علاوه از کشور های عضو ایکو نماینده گان وزارت های  انرژی وآب ، احیا،انکشاف ودهات،اقتصاد،امورخارجه ونماینده گان ادارات (GIZ,WORLD BANK, ADB,KFW,TPSD) نیز اشترا ک نموده بودند.

قابل یاد آوریست که کنفرانس با توزیع تصدیق نامه ها توسط محترم انجنیر محمد سمیع معین مالی واداری وزارت انرژی وآب به اشتراک کننده گان کنفرانس اختتام یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*