سفیر امارات متحده عربی از همکاری کشور اش با افغانستان اطمینان داد

by Wadsam | June 3, 2015 10:51 AM

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای یوسف سیف سباع آل علی سفیر امارات متحده عربی در ارگ قبل از ظهر امروز دیدار کرد.

در این دیدار سفیر امارات متحده عربی در مورد پروژه های جدید آن کشور در افغانستان معلومات داده گفت که حکومت کشورش تمام تعهدات خویش را که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به امارات متحده عربی نموده بود، انجام خواهد داد.

سفیر امارات متحده عربی از آغاز همکاری های کشورش با پوهنتون کابل و تداوم کمک های امارات متحده عربی به پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست یاد آوری نموده، از همکاری کشورش در زمینه ایجاد دارالافتاء در افغانستان اطمینان داد.

وی گفت که امارات متحده عربی بالای پروگرام چهار ساله برای ۱۰۰ تن از محصلین افغان، کار می کند و همچنان در آینده نزدیک ده تن از کارمندان وزارت تحصیلات عالی را جهت آموزش تخنیکی به آن کشور اعزام می نماید.

آقای یوسف سیف سباع آل علی خاطر نشان نمود که امارات متحده عربی تا اکنون به تعداد ۱۸۷۰۰ تن از ملا امامان را مورد آموزش قرار داده و در نظر دارد که ۱۳۰۰ تن دیگری آنانرا نیز مورد آموزش قرار دهد.

وی آماده گی کشورش را در زمینه فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی برای ۳۴۰ تن از ملا امامان ابراز داشت و خاطر نمود که از این جمله افراد مستعد را برای کسب تحصیلات عالی مافوق لیسانسبه پوهنتون الازهر خواهند فرستاد.

سفیر امارات متحده عربی در کابل ضمن اینکه خواهان مصئونیت سرمایه گذاری کشورش در افغانستان گردید، گفت که امارات متحده عربی می خواهد که با افغانستان در زمینه مبدل کردن میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به میدان هوایی ترانزیتی آسیای مرکزی، همکاری نماید.

رئیس جمهور کشور در این دیدار از کمک و همکاری امارات متحده عربی به افغانستان تشکری کرد و خواستار مصئونیت سرمایهء تاجران و سرمایه گذاران افغان در آن کشور گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7/