سفیرجدید التقرر روسیه از تقویت مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه اطمینان داد

by Shahwali Sadiq | December 30, 2014 8:40 AM

عتیق الله عاطفمل، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهردیروز با آقای الکساندرمانتیتسکی، سفیر جدید التقرر فدراتیف روسیه، در دفتر کارش ملاقات نمود.

در ابتدا جناب عاطفمل، ضمن خوش آمدید به آقای مانتیتسکی روی مناسبات و روابط جمهوری اسلامی افغانستان با فدراتیف روسیه روشنی انداخته و با همکاری جامعه جهانی از دست آوردهای چهارده سال گذشته در افغانستان در عرصه های تقویت و پیشرفت اقتصادی، تجارتی، بازسازی و نوسازی، صحت، معارف، زراعت، تقویت سکتور عدلی، قضایی و امنیتی  یادآوری نمود.

ایشان روی اهمیت همکاری های سیاسی و اقتصادی با فدراتیف روسیه در راستای تحکیم و تقویت اقتصاد و تجارت و همچنان تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو نموده، اضافه نمود که فدراتیف روسیه به صفت یک کشور دارای اقتصاد، تخنیک و تکنالوژی خوب و پیشرفته در تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نقش بسیار مهمی را بازی کرده می تواند. فدراتیف روسیه کشوری است که تجار و سرمایه گذاران آن می تواند با سرمایه های دست داشته شان با تکنالوژی، تخنیک و ماشین آلات مدرن و پیشرفته خویش در افغانستان که زمینه های فراوانی اقتصادی و تجارتی مساعد است، سرمایه گذاری نمایند. روسیه فدراتیف با درنظرداشت تجارب خوب قبلی در افغانستان در بخش اعمار تعمیرات، سرک ها، پل های بزرگ، ساخت سامان آلات الکترونیکی و تعمیراتی، زراعت و آبیاری، می تواند با افغانستان همکاری های بیشتری و خوبتری انجام دهد. ایشان در این مورد به طور نمونه از پولیتخنیک، پروژه مکروریان، کارخانه جات بزرگ جنگلک و همچنان ساخت سرک ها در افغانستان یادآوری نمود. همچنان موصوف افزودکه برای تقویت مناسبات و روابط اقتصادی و تجارتی بیشتر، مهم است که آن کشور در راستای صادرات و واردات اموال تجارتی برای تجار افغان امکانات و سهولت های بیشتری مساعد سازند. همچنان ایشان تقاضا نمود تا در بخش تحصیلات عالی فدراتیف روسیه سکالرشیپ ها و بورسیه های بیشتری خاصتاً در رشته های انجینیری و تخنیک- برای محصلین افغان فراهم سازند.

سپس سفیر جدید التقرر فدراتیف روسیه تقرر خویش را به صفت سفیر کبیر فدراتیف روسیه به افغانستان افتخار خوانده، اظهار نمود که مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه از هر زمان دیگر بیشتر، بهتر و تقویت خواهد یافت. وی اضافه کرد که کمپنی های ساختمانی و تخنیکی روسیه چندین دهه قبل تجارب اعمار تعمیراتی و ساختمانی، سرک ها و کارخانه جات ترمیم و پروزه جات در افغانستان داشته و با محیط و فرهنگ افغان ها بلدیت دارند. وی گفت که تجار و شرکت های روسی بسیار علاقمند هستند که فعالیت های تجارتی و سرمایه گزاری در افغانستان را سرعت ببخشند. ایشان تعهد نمود که دولت شان برای محصلین افغان در بخش های انجینیری و تختنیک سکالرشیپ و بورسیه های خصوصی مختص نماید. وی گفت که برای پیشرفت و تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با همه انرژی در افغانستان کار می کند تا برای مقامات دولتی، تجار و شرکت های تجارتی و ساختمانی روسیی و افغانی زمینه بازدید و سرمایه گزاری بیشتر در هر دو کشور مساعد گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7/