بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

سفر هیأت ترکمنستان به افغانستان به منظور حل مشکلات پروژه های انرژی

د افغانستان برشنا شرکت، اعلام نمود که یک هیأت ترکمنستانی به منظور حل مشکلات پروژه های بزرگ برق، به افغانستان آمده و با مسوولین این شرکت دیدار نموده اند.

شرکت برشنا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این نشست سه روزه، در مورد پروژه تاپ، پروژه لین ۵۰۰ کیلوولت شبرغان-دشت الوان و مسایل و پروژه های دیگر بحث و گفتگو خواهد شد.

بر اساس اعلامیه این شرکت، هیات دو طرف روی قرارداد و مقدار برق مورد نیاز افغانستان برای سال پیشرو، تعرفه برق وارداتی ترکمنستان به این کشور و چگونگی تحویلی پول بحث خواهند کرد.

«تاپ» یکی از پروژه های بزرگ انتقال برق ترکمنستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان میباشد؛ بر اساس معلومات مقامات، ترکمنستان به استفاده از این پورژه، حدود هزار میگاوات برق را به پاکستات صادر میکند.

بر اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از طریق این پروژه برق رسانی، سالانه علاوه بر دریافت هزار میگاوات برق، حدود صد میلیون دالر حق ترانزیت نیز دریافت خواهد کرد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.