سفر اشرف غنی به سویس برای اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد

by Abdullah Atayi | January 20, 2016 9:41 AM

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با نشر یک خبرنامۀ گفته است که محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد عازم شهر داووس کشور سویس گردیده و قرار است با رییس این مجمع در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، صحبت می کند.

رییس جمهوری کشور با سرمنشی سازمان ناتو، شماری از سران کشور های اشتراک کننده، روسای شرکت های اقتصادی بزرگ دنیا و همچنان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا و همچنان نشست های که در رابطه به آینده افغانستان و ثبات و امنیت جهانی دایر می گردد اشتراک خواهد کرد.

در این سفر رییس جمهوری کشور را اکلیل حکیمی وزیر مالیه و داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور، همراهی می کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7/