English | دری

Breaking News

سروی خانواده های بیجا شده در ولایت غور

سروی خانواده های بیجا شده در ولایت غور

مسئولین آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور می گویند که به همکاری موسسات مساعدت کننده، هفته گذشته 25 فامیل بیجا شده را بعد از ارزیابی اسکرین کمیته موسسات همکار تحت سروی قرار قرار داده اند.

به گفته آنان، از میان خانواده های سروی شده 13 فامیل مستحق شناخته شده و از سوی تیم سروی کننده برای مساعدت تایید شده است، همچنان هفته گذشته عرایض 7 فامیل بیجا شده را دریافت نموده و عرایض شان را جهت ارزیابی به اسکرین کمیته موسسات همکار ارسال نموده است.

قابل ذکر است که تیم سروی کننده متشکل از نماینده آمریت امور و موسسات همکار برای سروی 22 فامیل بیجا شده دیگر که در اثر ناامنی از ولسوالی به فیروز کوه بیجا شده اند، رفته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*