English | دری

Breaking News

سرویس جراحی سوختگی در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی بازگشایی شد

سرویس جراحی سوختگی در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی بازگشایی شد

سرویس جراحی سوختگی  اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی پس از توسعه و بازسازی ، توسط دوکتور احمد جان نعیم سرپرست وزارت صحت عامه و خانم مرین هوبر نمایده دیپلوماتیک کشور سویس در افغانستان بازگشایی گردیده و همزمان با آن،  بخش لابراتوار و اکسری این شفاخانه  نیز با امکانات و وسایل مدرن تشخیصیه  تجهیز و به بهره برداری سپرده شد.

دوکتور احمد جان نعیم سرپرست وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، بهره برداری از بخش های یادشده  را نمونه های از انکشاف معیاری  عرصه صحت در کشور عنون نموده گفت:

رسیده گی به وضعیت صحی مادران و اطفال، از اولویت های کاری وزارت صحت عامه  به شمار می آید.ما در سیزده سال گذشته  دستاورد های بزرگی را در راستای تامین سلامتی مادران و کودکان در کشور ، کمایی نموده ایم.

وی افزود : توسعه  و بازسازی سرویس سوختگی در این شفاخانه   یکی از کار های مؤثر و مشخصی است که برای معیاری شدن عرضه خدمات صحی سوختگی اطفال  به انجام رسیده است. این سرویس در قسمت عرضه خدمات صحی سوختگی  از حیث منابع بشری، تجهیزات و توانمندی در سطح کشور بی مانند بوده و میتواند خدمات با کیفیت صحی را برای اطفال پیشکش نماید.

همچنان سرپرست وزارت صحت عامه گفت: وسایل مدرن تشخیصیه در تشخیص و تداوی مریضان بی نهایت مؤثر است. ما اکنون با تجهیز بخش های  لابراتوار  و اکسری این شفاخانه،  قادر خواهیم بود تا با تشخیص درست و معیاری،  قدم های استوار را برای شفایابی مریضان برداریم.

ترمیم مجدد سرویس سوختگی با مساعدت های موسسه  SDC (اداره هماهنگی کمک های کشور سویس)  و شفاخانه  اطفال زوریخ  سویس به ارزش مجموعی 28هزار دالر امریکایی  و تجهیز شعبات لابراتوار و اکسری این شفاخانه  با کمک سفارت جاپان  به ارزش  در حدود یک صد و بیست هزار دالر امریکایی  صورت گرفته است.

شفاخانه تخصصی صحت طفل اندرا گاندی در سال 1345 به کمک کشور هندوستان تهداب گذاری گردیده  و در سال 1350 به بهره برداری سپرده شد.  در ابتدا این شفاخانه به صفت یک بخش اطفال که دارای صد بستر بود آغاز به کار کرد که بعدها  به شفاخانه دوصدو پنچاه بستر و سپس 350 بستر ارتقاء نمود.  این شفاخانه بر علاوه عرضه خدمات صحی اختصاصی ، برنامه های آموزش  متخصصین  را در بخش های مختلف صحت اطفال در کشور به پیش می برد.

شفاخانه سه صد و پنجاه بستر صحت طفل اندرا گاندی ، دارای دیپارتمنت های داخله اطفال، جراحی اطفال، گوش و گلوی اطفال، ارتوپیدی اطفال،جراحی سوختگی اطفال ،جلدی اطفال ، برخی دیپارتمنت های کوچک و یک پولی کلینیک جداگانه نیز میباشد که روزانه بطور اوسط در حدود هفتصد مریض به شکل سرا پا از امکانات صحی پولی کلینیک آن مستفید میگردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*