ستاره جوان فلم دنگل جهان سينما را وداع گفت

by Muheb Ibrahimkhail | June 30, 2019 10:25 PM

 زايره وسيم، هنر پيشه تازه كار و موفق سينماى هند بعد از درخشش در چندين فلم، دنياى سينما را ترك كرد. اين هنر پيشه مسلمان دليل اصلى اين تصميم خود را دور شدن از دين اسلام گفته است.

زايره وسيم ١٨ ساله در صفحه تويتر خود نگاشته است که “پيوستن در دنيا سينما تغير بزرگ در زندگى ام بود اما اين تصميم، بالاى دين و إيمانم تاثير نامطلوب گذاشت كه اين كار باعث دور شدن من از اسلام شده بود.”

بانو وسيم پنج سال پيش كارش را در سينما با نقش آفرينى در فلم “دنگل” آغاز نمود وى همچنان در فلم هاى “Secret Super Star” و “The Sky Is Pink”  نقش بازى كرده است.

اين بانوى موفق بعد از پنج سال آنجه دليل اصلى آن  دوری از دين اسلام خواند شده است جهان سينما را وداع گفت و نوشت كه اين تصميم در زندگى وى مؤثر و زندگى اش را بهبود خواهد بخشيد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%84%d9%85-%d8%af%d9%86%da%af%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9-%da%af/