سازمان بین المللی مهاجرت در امور مربوط به مهاجرین و بازگشت داوطلبانه آنها به افغانستان کمک می کند

by Shahwali Sadiq | February 24, 2015 9:08 AM

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر دیروز، با آقای ریچارد دینزیگر فرستاده خاص سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در دفتر کار خویش، دیدار و ملاقات کرد.

ابتداء، معین سیاسی وزارت امور خارجه با سپاس از همکاری های سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان طی سالیان گذشته، کمک و همکاری های این سازمان برای افغانستان را سودمند و ارزنده خواند.

سپس، فرستاده خاص سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، ضمن تشریح مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان، اظهار داشت که حملات تروریستی اخیر به خصوص حمله مرگبار بر یک مکتب در ایالت خیبر پشتونخواه، مقامات پاکستانی را نگران وضعیت امنیتی در آن کشور نموده  و خواهان بازگشت مهاجرین افغان به کشور شان هستند.

آقای ریچارد دینزیگر در ادامه سخنانش خاطر نشان ساخت که سازمان بین المللی مهاجرت با جمهوری اسلامی افغانستان رابطه خوب و طولانی دارد و این اداره با تمام توان در امور مربوط به مهاجرین با افغانستان همکار بوده و ما متعهد هستیم که یکجا با وزارت های ذیربط جمهوری اسلامی افغانستان، در رفع مشکلات مهاجرین همکاری نماییم.

معین سیاسی وزارت امورخارجه در ادامه ملاقات خاطر نشان ساخت که حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان از حمله تروریستی بر یک مکتب در پشاور شدیداً متأثر بوده و ما این عمل وحشیانه را در وقت و زمان آن به شدیدترین الفاظ تقبیح نمودیم و نباید چنین حملات بهانه یی برای آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان گردد.

 همچنان، معین سیاسی وزارت امور خارجه نگرانی حکومت و مردم افغانستان را در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشور های مختلف، به فرستاده خاص سازمان بین المللی مهاجرت ابراز نموده، با تأکید بر بازگشت با عزت و داوطلبانه آنان به کشور شان، اظهار امیدواری نمود که با همکاری وزارت ها و نهاد های مربوطه ملی و بین المللی راه حل های مناسبی در این زمینه پیدا شود.

در اخیر،آقای ریچارد دینزیگر ضمن تشریح همکاری های سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، اظهار داشت که این سازمان بر علاوه از امور مربوط به مهاجرین، حکومت افغانستان را در بخش های مختلف از جمله ارتقای ظرفیت کارمندان تذکره و پاسپورت الکترونیک نیز همکاری می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7/