بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

ساخت ۱۱۷ شبکه‌ی آبیاری در سال جاری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور افزایش دست‌رسی دهقانان به آب زراعتی کافی و به موقع، جهت سهولت‌آفرینی دهقانان در دست‌رسی به آب و بلندبردن میزان محصولات و بهتر شدن کیفیت حاصلات زراعت در ۲۴ ولایت، ۱۱۷ شبکه‌ی گوناگون آبیاری را برای دهقانان ایجاد کرده است.

این شبکه‌ها از آغاز تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ در ولایت‌های بامیان، تخار، ‌هرات، کابل، بلخ، ننگرهار، لغمان، بغلان، پروان، پکتیا، پنجشیر، جوزجان، سمنگان، غور، کاپیسا، کنر، لوگر، میدان‌وردک، نورستان، فاریاب، قندهار، کندز و غزنی ساخته شده‌اند.

این کانال‌ها شامل کانال‌های آبیاری، سربندها، آب‌گیرها، حوض‌های ذخیره‌ی آب و دیگر ساختمان‌های کوچک آب را شامل می‌شوند که در ولایت‌های ارزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، قندهار، ‌کنر، لوگر، میدان‌وردک، ‌نورستان، نیمروز و هلمند ساخته شده‌اند.

هم‌چنان در کنار شبکه‌های آبیاری، کانال‌ها و ذخیره‌های آب، ۱۲۵ چاه عمیق به منظور آبیاری باغ‌های میوه در جریان سال مالی ۱۳۹۶ ساخته شده و با واترپمپ‌های آفتابی در ۲۱ ولایت کشور مجهز شده است تا باغداران به آب کافی و به موقع، دست‌رسی داشته باشند و بتوانند در پایان فصل، حاصلات خوب و با کیفیت به دست بیاورند و اقتصادشان بهتر شود.

گفتنی است که وزارت زراعت می‌خواهد از طریق رساندن آب مورد نیاز در وقت معیّن برای دهقانان و باغداران، باعث افزایش تولیدات و بهتر شدن کیفیت محصولات، رشد اقتصاد زراعت‌پیشه‌گان و در نهایت کاهش واردات و بهبود اقتصاد ملی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.